Zprvu byla zaměřena na výchovu učňů a řemeslníků, od dob První republiky se pak začala specializovat především na vzdělávání techniků do některého ze vzkvétajících průmyslových odvětví strojírenství, leteckého průmyslu a přirozeně průmyslu automobilového, s nímž je těsně spjata dodnes.

Před druhou světovou válkou i v prvém desetiletí po ní představovala mladoboleslavská „průmka“ dokonce jedinou takto specializovanou školou v celé republice. V jejích lavicích usedlo od jejího založení více než jedenáct tisíc žáků, z jejichž řad vzešla celá řada úspěšných osobností nejen technické, ale i umělecké specializace.

Jednou z dominant Mladé Boleslavi je i samotná budova, v níž škola sídlí. Ta pochází z roku 1927 a představuje jeden z funkcionalistických unikátů nejen mladoboleslavské architektury. Jejím autorem je architekt Jiří Kroha, který v Mladé Boleslavi projektoval i další stavby, třeba budovu nemocenské pojišťovny.