Nevyužívanou a chátrající budovu věznice koupil letos developer. Na místě má vyrůst čtrnáctipodlažní věž s navazující zástavbou. Vznikne zhruba 220 nových bytů, z nichž některé budou nájemní a některé volně k prodeji. Investor se v rámci projektu zavázal rekultivovat na své náklady ve výši přibližně 10 milionů korun také sportovní areál přilehlé školy.

V parteru budoucí stavby se počítá se vznikem drobných obchodů. Celý areál dnes uzavřené věznice by se měl otevřít veřejnosti. Chybět nemají ani restaurace, kavárny a prvky zeleně.

Nový investor chce zachovat určitého genia loci a stávající „filmařskou“ věznici bude možné si připomínat. Pro uchování budoucím generacím byla celá budova pečlivě naskenována pro vytvoření detailní vizualizace a 3D modelu, na kterém si ji budou moci zájemci v budoucnu prohlédnout.

„Uvědomujeme si, že i přes negativní emoce, které chátrající a nevyužívaná budova obecně vzbuzuje, může být objekt bývalé věznice jistým symbolem dané lokality. Především s ohledem na fakt, že nemovitost bývala občas využívána filmaři a vzniklo zde několik velmi známých filmů. Areál proto nevnímáme pouze jako občanskou vybavenost, která historicky pozbyla své funkce, ale přistupujeme k projektu zodpovědně a s respektem,“ doplnil architekt Pavel Vecán z firmy Swietelsky AG.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.