Přítomní se shromáždili u památníku obětem heydrichiády, kde také zazněly krátké projevy náměstkyně primátora Miroslavy Kašpárkové a historika Luďka Beneše. „Vývoj v Evropě ve třicátých letech 20. století ukázal, že mezi svobodou a nesvobodou vede tenká dělicí linie. Tuto linii je velmi jednoduché překročit ve směru od demokracie k totalitě, těžký je však následný návrat ke svobodě. Ostatně současný průběh světových dějin to bohužel jednoznačně potvrzuje. Jako obyvatelka Mladé Boleslavi jsem hrdá na to, že naši předci nebyli k německé okupaci a k válečnému dění lhostejní. Řada z nich se zapojila do zahraničních armád, do domácí odbojové činnosti a mnozí za svobodu národa položili oběť nejvyšší," uvedla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.

Historik Luděk Beneš připomenul historické souvislosti a hlavní osobnosti odboje. Zmínil činnost a osudy členů odbojových skupin na Mladoboleslavsku včetně Obrana národy a skupiny Lípa, sokolského odboje i osobností, které se zapojily do osvobozovacích bojů na konci války. „Je tragédií, že v roce 1945 naši rodiče a prarodiče vítali Rudou armádu jako osvoboditele od nacistického teroru, zatímco v roce 1968 se stejná armáda stala armádou okupační a nyní je z ní symbol útočné války a válečných zločinů. Na zásluhách českých odbojářů však současná politická situace nic nemění a jejich jména a činy je potřeba stále zdůrazňovat," uvedl Luděk Beneš.

Přítomní poté položili k pomníku věnce a květiny a zazněla česká hymna v podání sboru Boleslav. Všichni účastníci následně položili v jiné části Nového hřbitova květiny také k pomníku obětí druhé světové války z řad občanů Mladé Boleslavi a dalším obětem tohoto děsivého konfliktu. Na závěr pietního setkání opět krátce vystoupil sbor Boleslav.