Komín byl dominantou areálu výrobny nákladních automobilů Liaz, která na kraji města začala vyrůstat už na konci padesátých let. Všechno si pamatuje i sedmaosmdesátiletý Vratislav Šverma, který ve firmě působil od jejího počátku až do zániku v roce 2003. Pamatuje si i samotnou stavbu komína. „Tehdy byl nedostatek zedníků. Z každého oddělení bylo vyčleněno několik lidí, kteří oblékli zednické mundúry a šlo se pomáhat stavět. Jinak hlavní práce dělala tehdy firma Teplotechna z Olomouce,“ vzpomíná pan Šverma, který bydlí v obci Veselá jen pár set metrů od areálu s komínem.

Na odstřel komína dorazil s těžkým srdcem. „Je to, jako kdyby vám porcovali dítě. Díval jsem se na něj skoro celý život,“ vzdychl si.

Odborníci v čele se střelmistrem Janem Výmolou pracovali na přípravách odstřelu přibližně týden. Mimo jiné naváželi zeminu kolem koridoru, kam stanovili dopad komínu. „Princip demolice konstrukcí tohoto typu spočívá v tom, že pomocí trhavin se vytvoří destrukční řez a ten způsobí pád konstrukce do požadovaného směru,“ vysvětlil střelmistr. Ten použil na odstřel komínu v Liazu celkem osm kilogramů výbušniny dynamitového typu a 128 kusů elektrických rozbušek.

Odstřel komína v Mnichově Hradišti | Video: Miroslav S. Jilemnický

Ještě před odstřelem zajišťovali bezpečnost v areálu strážníci i policisté. Připraveni byli i hasiči. Poprvé zazněl zvuk sirény pár minut před samotným odstřelem. V 10.08 zazněla siréna podruhé a po chvíli klid před bouří rozčísly střelmistrovy hlasité povely. „Nabíjíme…..nabito…. pálím,“ načež se ozvala detonace. Chvíli jakoby komín zaváhal, jestli půjde k zemi, ale pak se začal naklánět a padat do vytyčeného směru. „Právě ta vteřina dvě, než se začne naklánět, jsou pro mě nejhorší nervy, jestli to dopadne dobře,“ přiznal po dopadu střelmistr.

Hasiči okamžitě pustili do zvednuté vlny prachu proudy vody, pomáhal i déšť, který celou dobu areál zkrápěl. „Komín dopadl do směru tak, jak jsme předpokládali,“ ulevil si střelmistr.

Po odstranění trosek na místě vznikne požadovaná planina. Investor v této lokalitě chystá novou výstavbu, které nefunkční komín překážel. I proto už je pouze součástí historie.