Samotná Lidická růže byla ve městě poprvé odhalena v roce 1984. Jenže kromě obdivovatelů se stala také cílem vandalů. Nejprve ulomený bronzový list byl ještě dohledán na sběrném dvoře. V roce 1999 však původní Lidická růže definitivně zmizela.

Město se rozhodlo pro její obnovu v roce 2019. Situaci ulehčil i fakt, že autor sochy Jaroslav Marek z Turnova měl stále doma schovaný původní sádrový odlitek. „Chceme ve městě obnovovat či instalovat prvky, které propojují minulost i budoucnost. To platí také o Lavičce Václava Havla, kterou chceme odhalit na podzim,“ řekl starosta Ondřej Lochman.

Kolem Lidické růže jsou zasety růžové keře, které jsou původem z Lidic. To je výsledkem spolupráce města a Památníku Lidice. „Kéž by tyto růže přinášely klid a bezpečí nejen lidem, kteří v okolí tohoto místa žijí,“ vyslovila přání hejtmanka Petra Pecková.