Lhůta pro podávání připomínek uplynula v pátek 4. října o půlnoci. Tyto připomínky následně putovaly Krajskému úřadu Středočeského kraje, který má za úkol posouzení návrhu koncepce celého územního plánu. Další bouřlivá debata se tedy dá klidně očekávat. Krajský úřad potom má do 30 dnů uplatnit své stanovisko, tuto dobu může ze závažných důvodů o dalších 30 dní prodloužit.

A co debata s obyvateli města, kterých se nový územní plán bezprostředně týká, například v oblastech, ve kterých by vedla prodloužená tangenta, která je plánovaná obytnou zónou prostředkem města? Podle magistrátu má být upravený návrh projednán v řízení o návrhu územního plánu, jeho součástí má být také veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu tohoto plánu. „Konání veřejného projednání se doručuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, a veřejné projednání se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Veřejné projednání bude každopádně nejdříve v roce 2020,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.