Celkem se za dveře stanice, která funguje při Klaudiánově nemocnici, loni podívalo 435 opilců. Jednalo se o 384 mužů a 51 žen. Lidí s českou státní příslušností bylo 296, cizinců 139. „V 78 případech sem byli umístěni lidé s trvalým pobytem v Mladé Boleslavi a opakovaně tuto službu využilo nedobrovolně 75 lidí, muži ve 72 případech a ženy ve třech,“ shrnula mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Stanice v nemocnici funguje od roku 2008 a disponuje třemi lůžky. V provozu je vždy od 19 hodin do 7 hodin ráno.

Noční pobyt zde stojí člověka, který to přehnal s alkoholem, 3000 korun. Ne vždy jsou ale lidé ochotni či schopni tuto částku zaplatit. „Za rok 2019 klienti za svůj pobyt na stanici dluží celkem 969 200 korun,“ upozornila mluvčí.

Částka je to nezanedbatelná, vymáhat ji je ale více než náročné. S dlužníky je totiž většinou velmi těžké pořízení. „Někdo využije splátkového kalendáře, takových je však méně. Pak posíláme upomínky, ale pokud to jsou bezdomovci nebo cizinci, nemáme možnost z nich peníze dostat,“ přiznala Kopalová.

Statistiky stanice
Rok 2019 – 435 lidí
Rok 2018 – 420 lidí
Rok 2017 – 396 lidí
Rok 2016 – 408 lidí
Rok 2015 – 375 lidí
Rok 2014 – 289 lidí