„Už od prvních dnů jsou kolegové Bartek a Mihal platnými členy mladoboleslavských policejních hlídek,“ uvedla k nasazení polských policistů, kteří jsou ve městě nasazeni už opakovaně; aktuálně od počátku září. Cílem je působit na krajany, kteří mají významný podíl mezi dělníky přijíždějícími ze zahraničí – ale případně jim také dokázat nabídnout pomoc v mateřském jazyce, pokud se dostanou do nesnází. Může jít třeba o vysvětlování, jak postupovat v případě ztráty dokladů.

Polské uniformy jsou v Mladé Boleslavi vidět nejen jako součást hlídek, které dohlížejí na veřejný pořádek a zajišťování bezpečnosti v ulicích města. Preventivně působí také jejich návštěvy po boku českých kolegů a kolegyň v nákupních centrech a dalších místech s vyšším pohybem osob. „Poskytují například i aktivní součinnost při kontrolách ubytoven, squatů a jiných zájmových objektů. Usnadňují komunikaci s cizinci, čímž napomáhají rychleji řešit jejich případná protiprávní jednání,“ pochválila spolupráci Nováková.

První zářijovou sobotu například společné hlídky nechyběly na Krásné Louce, kde se konal pivní festival Septemberfest s téměř pěti tisíci návštěvníky. Stejné je to v sobotu 11. září na městském stadionu v souvislosti s konáním Boleslavského Food Festivalu nabízejícího nejen pochoutky včetně specialit světové kuchyně, ale i s doprovodným programem přinášejícím „pochutnání“ také pro uši a oči. „Potkat společné hlídky budou lidé moci i 28. září při Svatováclavské jízdě,“ slibuje policejní mluvčí.