Tři podlaží, moderní vybavení a vše skvěle barevně sladěno. Tak vypadá Oddělení léčby závislostí u mužů v Psychiatrické léčebně Kosmonosy. Pavilon S7 byl slavnostně otevřen tento týden.

Primář nově zrekonstruovaného oddělení Pavel Krákora, řekl: „Nad plány o budoucí podobě oddělení jsme strávili mnoho času. Na jeho podobě jsme se mohli podílet, hned poté, co jsme dospěli k tomu, že se oddělení přestěhuje z Jilemnického ulice. Vymysleli jsme optimální podobu nového pavilonu. Vše je koncipováno tak, aby v těchto prostorách mohlo skvěle fungovat Oddělení léčby závislostí u mužů. Toto oddělení se bude specializovat na alkoholové závislosti, rozšířili jsme spektrum o léčení gamblerů a samozřejmě i závislé na jiných drogách.“

Podle primáře toto oddělení umožňuje členění na dvě části. Nemocničního typu, kde je důraz kladen na ošetřovatelskou, psychiatricko-lékařskou práci a individuální přístup. Druhá část je vysloveně komunitního typu. Obě tyto části se prolínají a vzájemně doplňují. „Pacienti tu budou moci plynule přejít z první, příjmové, do druhé komunitní části,“ doplnil Krákora.

Pavilon S7

Přízemí: jídelna

1. patro: příjmový pokoj, marodka, pokoje pro nezařazené pacienty – celkem 10 lůžek. Velká komunitní místnost, vyšetřovna, ošetřovatelsko – lékařské zázemí


2. patro: max. kapacita 29 lůžek, skupinová místnost, pracovna psychologa, psychoterapeutické zázemí. Jádro léčebného společenství (komunity) tvoří na oddělení 24 pacientů v základní léčbě. Ti jsou dále rozděleni do tří menších skupin. Ty absolvují týdenní posilovací pobyt v rámci doléčování