Auta, projíždějící obcí velmi rychle a občané bydlící tři kroky od silnice. Špatná kombinace. Vedení obce Josefův Důl v čele se starostou Otomarem Pohlem, se rozhodlo tuto skutečnost změnit.

Nechali udělat projekt, získali dotaci z krajského úřadu pro obnovu měst a venkova. „ To je dotace, která se týká bezpečnosti silničního provozu v obci. Podařilo se nám v obci vybudovat dva zpomalovací prahy a parkovací stání u našeho hřiště,” říká starosta obce Otomar Pohl.

Silnice na které zpomalovací pruhy byly vybudovány je vlastně hlavním tahem obce. Ten spojuje Josefův Důl a Bradlec. „Ten je nyní hustě osídlen a tak je silnice v obci velmi frekventovaná, zpomalovací pruhy hodně pomohly,” vysvětluje Otomar Pohl.

V rámci tohoto projektu se v obci také vybudovala parkovací místa u místního hřiště. „Tam byla obtížně průjezdná silnice. Když tam stála auta u krajnice, sběrný vůz nemohl dobře projet k popelnicím,” dodává starosta Josefova Dolu Otomar Pohl.

V rámci bezpečnosti dopravy chystají v Josefově Dole také chodník, který spojí Josefův Důl s Debří. Pak by mohli v Josefově Dole prohlásit, že je obec bezpečná.