Nechyběli zástupci Československé obce legionářské Jednoty Mladá Boleslav, baráčníků, sokolů a přítomní byli i členové místního spolku červeného kříže.

Osvobození jako téměř jedenáctiletý chlapec zažil dnes již osmdesátník Ladislav Kubín, zdejší rodák a člen TJ Sokol Holé Vrchy. Při setkání, které následovalo po pietním aktu v úřadovně osadního výboru, například popsal, jak se v obci stavěly barikády:„To jsme do země nacpali stromy, kolem se to napěchovalo hlínou a všechno muselo být tak pevné, aby neprojel tank," řekl Ladislav Kubín.

Na vlastní oči také viděl, jak Němci bombardovali Mladou Boleslav. „Jako děti jsme z toho samozřejmě neměly rozum, a tak když jsme viděly, jak letí stíhačka, mávaly jsme. Jenže pilot to pochopil jinak než my a začal na nás střílet," dodává nepříjemnou zkušenost.