Sbor čítající celkem devadesát dětí od šesti do devatenácti let zaujme posluchače již během prvních tónů, ať už se jedná o skladby lidové, či ty od soudobých autorů. To potvrzují i ceny, které vyhrál v minulosti, mezi něž patří zlatá pásma na krajských a celostátních přehlídkách a festivalech dětských pěveckých sborů a Cena Miroslava Raichla na Mezinárodním festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů v Pardubicích.

Jiřičky oslnily posluchače také v zahraničí. Ze Španělska a Chorvatska si během posledních pěti let přivezly významné ceny. Soutěžily také v Itálii, Německu, Bulharsku a na Kypru. Na podzim letošního roku odjedou předvést svůj um do USA.

Mezi jejich poslední akce patří vystoupení ve Valdštejnské zahradě, kde zazpívali žáci z více než padesáti základních uměleckých škol v rámci Celorepublikové ZUŠ Open, na němž byly slyšet i skladby v podání Karlovarského symfonického orchestru.

Jiřina Jiřičková své žáky rozdělila do několika sborů. V hlavním sboru Jiřičky zpívají děti od šesté třídy až do ukončení střední školy. Přípravný sbor Jiřičky Minorky navštěvují žáci druhých až pátých tříd, přičemž se ještě dělí na druháčky a starší. Nejmenší děti vede sbormistryně Markéta Vosyková. Ta má na starosti děti předškolního věku a prvňáčky.

Jiřičky nyní hledají nové tváře, ale především hlasy. Zájemci mají možnost zúčastnit se konkurzu, a to po domluvě v pondělí 17. června od 14 do 17 hodin ve sborové zkušebně v 2. patře Základní umělecké školy v Mladé Boleslavi.