Tři obce ve středních Čechách a dvě na Mladoboleslavsku čekají po Novém roce dodatečné volby do obecních zastupitelstev. V Petkovech se před řádným říjnovým termínem nepodařilo dát dohromady dostatečný počet kandidátů, kandidátka Prodašic nebyla včas odevzdána. Obě obce až do zvolení nových zastupitelů spravuje úředník ministerstva vnitra.

„Jednáme s dalšími lidmi a snažíme se najít za ně náhradu. Zjišťujeme, kdo by měl o práci pro obec zájem. Věřím, že kandidátku dáme dohromady. Já osobně kandidovat budu, ale funkci starosty obhajovat nechci," řekl před dvěma měsíci David Marek, starosta Petkov.

Situace v Prodašicích byla obdobná. Zde ovšem starosta Roman Černý nenašel včas dostatečný počet lidí, kteří by do vedení obce šli s ním. Prý nevěděli o blížící se uzávěrce kandidátek.

Ministr Milan Chovanec vyhlásil datum dodatečných voleb, které se týkají celkem třinácti českých obcí, na 31. leden 2015.

Obyvatelé těchto vesnic měli čas vybrat ze svého středu dostatečný počet kandidátů do včerejší šestnácté hodiny.

Podařilo se to po dvou měsících jednání, přemlouvání a veřejných diskusí? Ano!

„Obě obce podaly v termínu kandidátky s dostatečným počtem kandidátů," potvrzuje Marie Bičáková, úřednice mladoboleslavského magistrátu na úseku přenesené působnosti. „Petkovy mají dokonce jednoho nezávislého kandidáta a jedno sdružení nezávislých kandidátů o devíti lidech, Prodašice jedno sdružení o sedmi kandidátech," dodává.

Obsazení kandidátek zatím ještě podléhá utajení, lze však očekávat, že přinejmenším v Prodašicích by se měla značná část jmen opakovat.

Pokud nebude mít proti kandidátním listinám výhrady České statistický úřad, který je obdrží v průběhu dnešního dne, budou kandidátky po 4. prosinci zveřejněny a dodatečné volby se uskuteční. Pokud by tomu tak nebylo, hrozily by obcím v blízké budoucnosti závažné problémy.

„Já mohu zajistit jen základní chod obce. Aby svítilo veřejné osvětlení, zaplatily se nejnutnější účty," vysvětloval před čtyřmi lety obdobnou situaci v Řitonicích správce Zdeněk Šusta, který byl letos pověřen správou Petkov i Prodašic. Právě on by měl obce vést do zvolení nového vedení.

Správce sice zajistí ty nejnutnější náležitosti, obec však pod jeho vedením nemůže investovat ani žádat o dotace. Rozvoj obce se tak může notně zkomplikovat. Byla vyhlášena očekávaná dotační výzva? Smůla. Chůze po rozbitém chodníku je v zimě neúnosná? Musíte počkat na nové zastupitelstvo.

Zatímco všude jinde probíhala povolební jednání a ustavující zasedání zastupitelstev, v Petkovech a Prodašicích vládla předebším nespokojenost a nejistota.