Šestadvacet rodinných domů v Březince, příměstské části Bělé, se nakonec asi postaví. Nepomohl ani protest obyvatel obce a jejich petice. S tímto záměrem přišel vlastník pozemků. „V rámci projednávání této výstavby ale vznikla petice občanů, kteří se záměrem nesouhlasili. Zastupitelstvo se jí proto začalo ihned zabývat,“ řekla starostka Bělé pod Bezdězem Daniela Vernerová.

Začátkem února vydal stavební úřad územní rozhodnutí o umístění stavby včetně dopravní a technické infrastruktury. Toto rozhodnutí ale bylo napadeno a odvolací orgán mu vyhověl. „Řízení se vrátilo zpět ke stavebnímu úřadu v Bělé,“ uvedla tajemnice úřadu Kamila Galetková.

Zastupitelé města se proto na svém zasedání začali zabývat jednak samotnou peticí, tak i výstavou v Březince. „Výsledkem celého jednání je, že zastupitelstvo města s ohledem na předpokládaný rozvoj města dává souhlasné stanovisko k uvažované výstavbě,“ doplnila informaci starostka Bělé Daniela Vernerová. Je jedním z dokumentů pro zpracování územního rozhodnutí a je úkolem státní správy, aby vyhodnotila všechna stanoviska k možné výstavbě rodinných domků.

O celé plánované výstavbě přijeli přímo do Březinky jednat s nespokojenými obyvateli obce zastupitelé města. Zájem ze strany lidí v Březince byl podle vyjádření města poměrně velký. „Výstavba rodinných domů v Březince je rozhodně velkým prvkem v možném přílivu mladých lidí do obce. Osobně si myslím, že míst v Bělé, kde by se mohlo stavět, není příliš,“ uvedla Daniela Vernerová.

Podle zpracovatele dokumentace se obyvatelé obce nemusí ani obávat toho, že by výstavba vytvářela nevhodný „satelit“. Neměla by ani zasahovat do vesnické památkové zóny.