V případě dělení volnočasových a kulturních dotací bylo 25 zastupitelů pro a 2 se zdrželi. S rozdělením dotací v oblasti sociálních služeb pak souhlasilo 26 zastupitelů a jeden nehlasoval.

Finanční podpora města v oblasti kultury, sportu a využití volného času půjde do mnoha různých sfér. Nejvíc peněz přiteče do Městské společnost sportovní a rekreační areál, ty získají 20,5 milionu korun pochopitelně na provoz a údržbu sportovních zařízení.

Velkou dotaci na svou činnost dostane také Kultura města Mladá Boleslav, která získá 12,5 milionu korun. Přibližně stejnou částku město přiřklo i FK Mladá Boleslav na provoz a údržbu stadionu a další 4 miliony dostane na sportovní činnost.

Peníze ale poputují i do mnohem menších institucí a klubů. Sto tisíc na činnost pro letošní rok připadne třeba Divadýlku na dlani, které působí jak v Mladé Boleslavi, tak v Bělé pod Bezdězem. „Dotace nám velmi pomůže, je pro nás podstatná. Využijeme ji pro zaplacení pronájmu, nebo části pronájmu, v Kulturním domě, kde sídlíme a kde musíme platit,“ uvedl principál divadélka Petr Matoušek.

V oblasti sociálních služeb se rozdělovaly peníze do jedenácti položek. Mezi nimi byly i třeba R-Mosty, které provozují v Mladé Boleslavi azylový dům pro matky s dětmi.

„Dotace je tradičně na provoz azylového domu. Letos je to rekordních 300 tisíc. Jedná se o neinvestiční dotaci. Provoz azylového domu stojí asi 4 miliony ročně, dotace tedy pokryje necelých 8 procent nákladů na provoz,“ uvedl ředitel R-Mostů Jakub Čihák.

Město nezapomnělo ani na Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, která má přiklepnuto 240 tisíc na provozní náklady protialkoholní záchytné stanice. Organizace Naděje pak získala 600 tisíc na provoz svého centra ve městě.

Oblast kultury, sportu a využití volného čas

1. FK Mladá Boleslav - na provoz a údržbu městského stadionu 12.631.000,-
2. FK Mladá Boleslav - na sportovní činnost 4.000.000
3. BK Mladá Boleslav - na sportovní činnost 4.000.000,-
4. BK Mladá Boleslav - na využití nebytových prostor 640 000,-
5. Městská společnost sportovní a rekreační areály - na provoz a údržbu sportovních zařízení 20.500.000,-
6. Florbal MB - na sportovní činnost 2.800.000,-
7. Slovanka MB - na sportovní činnost 100.000,-
8. Kultura města Mladá Boleslav - na provozní výdaje 12.561.000,-
9. PAPRSEK Mladá Boleslav - na pořádání 45. ročníku Dětské noty 250.000
10. Služby a školení MB -na zajištění Univerzity 3. věku v roce 2019 250.000,-
11. Služby a školení MB - na podporu volného času seniorů v roce 2019 350.000,-
12. Divadýlko na dlani - na činnost v roce 2019 100.000,-
13. AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR - na pořádání 45. Ročníku Rally Bohemia 2019 900.000,-
14. Klub historických vozidel Mladá Boleslav v AČR - na pořádání Oldtimer Bohemia Rally 2019 500.000,-
15. REZA MB – Mateřská škola a Jesle - na provozní výdaje 1.500.000,-
16. Mateřská škola Mladá Boleslav - na provozní výdaje (na činnost) 173.000,-
17. Dům dětí a mládež „Na Výstavišti“ - na provozní výdaje (na činnost) 200.000,-
18. Petr Čech Sport - na pořádání akce Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO 300.000,-
19. Florbal MB - na pořádání Mezinárodního florbalového turnaje 2019 300.000,-
20. Mladoboleslavský komorní orchestr - na činnost v roce 2019 100.000,-

Oblast sociálních služeb a služeb navazujících

1. Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav - na antidekubitní program Domu péče ČČK 230.000,-
2. FOKUS - na provozní náklady soc. služby - sociální rehabilitace – terénní tým Ml. Boleslav 100.000,-
3. Centrum 83 - na provozní náklady chráněného bydlení 230.000,-
4. NADĚJE - na provozní náklady střediska Naděje v Mladé Boleslavi 600.000,-
5. Jistoty Domova - na náklady související s poskytováním terén. soc. Služeb 120.000,- .
6. Respondeo - na úhradu provozních nákladů projektu „Pomoc dětem a rodinám na území okr. Mladá Boleslav“ 100.000,-
7. Proxima Sociale - na náklady nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Činžák 200.000,-
8. Semiramis - na úhradu provozních nákladů K-Centra Mladá Boleslav 150.000,-
9. Spokojený domov - na náklady související s poskytováním terén. soc. služeb 150.000,-
10. R-Mosty - na úhradu provozních nákladů Azylového domu pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi 300.000,-
11. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav- na provozní náklady protialkoholní záchytné stanice 240.000,