Vedle navýšení kapacit a kvality sociálních služeb je cílem grantů podpora aktivní dobrovolnické komunity pomáhající sociálně znevýhodněným a projektů, které přispějí k integraci ukrajinských uprchlíků nebo se zaměřují na duševní zdraví.

Kromě příspěvkových organizací, obcí a poskytovatelů sociálních služeb se o příspěvek mohou přihlásit také nevládní neziskové organizace a osoby poskytující psychologickou, terapeutickou a poradenskou podporu neformálně pečujícím.

„Dnešní doba vytváří velký tlak na dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb. Trend stárnutí obyvatelstva zvyšuje mimo jiné potřebu zaměřit se na péči v domácím prostředí, jejíž využívání je stále častější. Tím spíš, že nemá dostatečnou státní podporu, podobně jako hospicová péče,“ vysvětluje Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto. „I letos tak chceme pokračovat v našem nastoleném trendu a vyslat do společnosti další signál, jehož prostřednictvím se podaří zapojit více neformálně pečujících, probudit komunitu působící v oblasti sociální péče, ale také podpořit interakci mezi obyvateli v jednotlivých regionech,“ doplňuje.

Nadační fond Škoda Auto se chce dále zaměřit na aktivity, které přispějí k propojování sociálních skupin, ale také eliminaci rizik s ohledem na sociální vyloučení a přijetí sociálně zranitelných osob, jako jsou děti, senioři nebo zdravotně postižení.

Zároveň hodlá systematicky podporovat projekty, které pomohou s integrací cizinců přicházejících do regionů nejen z pracovních důvodů. „Chceme také pomoci městům, obcím a neziskovým organizacím řešit současnou uprchlickou krizi, která souvisí s děním na Ukrajině,“ doplnil Ladislav Kučera.

V loňském roce se do grantové výzvy Region bez bariér zapojilo přes 21 organizací, které Nadační fond Škoda Auto podpořil celkovou částkou téměř 2,5 milionu korun. Více o letošní grantové výzvě a možnostech přihlášení najdou zájemci na webových stránkách www.nfsa.cz.