Na farmě to není jen o samotném ježdění na koních jako takovém, ale, jak jsme se dozvěděli od Terezy Honců, hlavní fyzioterapeutky a zakladatelky sdružení Caballinus, které už čtyři roky úzce s vedením farmy spolupracuje, také právě o hipoterapii. Tohle kouzelné slůvko v sobě totiž skrývá mnohé. Pomáhá. „Kůň v zásadě propůjčí zdravé nohy. Toto názorně vysvětluje hlavní princip hipoterapie. Koňský hřbet díky své konstituci  nabízí  balanční plochu k pestré pohybové stimulaci.  Tato balanční plocha je dostatečně velká a univerzální, takže umožňuje položit několikaměsíčního kojence na bříško, stejně tak posadit dospělého člověka a nechat je přijímat pohybové impulsy z pravidelného pohybu hřbetu," vysvětlila Honců.

Důležité je, že tento pohyb se dětem i dospělým líbí a přijímají ho velmi pozitivně. Jak často na hřbet koně klienti usedají? „Nejčastější praxe je taková, že klient na koně usedá dvakrát až třikrát v týdnu a po jednom až dvou měsících je vidět markantní výsledek. Je to ale velmi individuální. Záleží na každém jedinci, jaký problém má," uvedla. I tady ale platí, čím dříve, tím lépe. Jde například o děti ohrožené dětskou mozkovou obrnou a právě u nich je důležité stimulovat pohybový aparát a začít s tím co nejdříve. 

„Hipoterapií se opravdu dá velmi zlepšit kvalita života jakkoli postižených lidí. Naší snahou je dostat se do těch nejvyšších limitů, které lze tímto ovlivnit. Chceme posunout hranice co možná nejvýš a využít plasticity mozku dítěte aby pokud se neposadí, se posadilo, pokud neleze, aby lezlo, když nechodí, aby chodilo a mohlo co možná nejnormálněji fungovat," uvedla Honců a dodala, že si velmi váží spolupráce s farmou na Ptýrově, která vychází potřebám sdružení Caballinus maximálně vstříc.

Adélka Koštejnová: Mým přáním je stát se opravdovou závodnicí…

Adélka chodí na farmu delší dobu. Je to teprve čtyři týdny, co začala na koni i jezdit. Jejím cílem je stát se závodnicí.  Adélky pochází z Ptýrova a chodí do čtvrté třídy. Maminka ji podporuje, někdy se o ni ale i trochu bojí. A tatínek? Ten prý o její aktivitě snad ani neví.
Třeba to ale bude právě on, který ji bude jednou na závodech držet palce.

Pavlína Bůžková: Je nás na chod farmy asi dvacet a zvládáme to

Kolem čtyřiceti koní a areál, kde se stále něco děje, a to nejen pro milovníky koní.  Farma Ptýrov je oázou lidí, kteří milují koně a klid vesnického prostředí. Povídali jsme si s Pavlínou Bůžkovou, která je jednou z těch, kteří mají na starosti chod hlavních aktivit Farmy Ptýrov.

Kolik máte na farmě koní?
Kolem čtyřiceti, jejich počet se v průběhu sezony mění. Někteří koně jsou vlastní, většina je ale soukromých majitelů, většinou aktivně sportujících jezdců na různé úrovni.

Co všechno tu vlastně máte?
V první řadě vše, co je potřeba pro jezdecký sport – moderně vybavené stáje, kvalitní venkovní tréninkové plochy i krytou halu důležitou především pro trénink v zimním období. To vše doplňuje restaurace a penzion, venkovní bufet a zázemí pro cykloturistiku včetně dětského hřiště.

Kolik lidí farmu vede?
Počet je pohyblivý v závislosti na sezoně a konkrétních akcích, ale v základu je to okolo dvaceti, což zahrnuje i personál restaurace.

Pořádáte tu i jezdecké závody.
Ano, velké jezdecké závody na republikové i mezinárodní úrovni jsou aktivitou, kterou je náš areál nejvíc známý mezi veřejností. Ale z aktivit spojených s koňmi nelze vynechat ani akce pro děti, a především pak je nutno zmínit jezdeckou školu, pro kterou máme k dispozici několik zkušených školních koní. Ti slouží k výuce jízdy na koni pro začínající jezdce nebo i ke svezení návštěvníků farmy.

Letos poprvé pořádáte tábor.
Na rozdíl od činností v rámci jezdecké školy lze díky většímu časovému prostoru mimo jízdu na koni a základní péči o koně vyzkoušet i další aktivity, se kterými se začínající jezdec nesetká. Jedná se o další praktické dovednosti jako je například krmení koní a úprava boxů na ustájení, nebo příprava koně na závody či přehlídky, a vše bude navíc doplněno zajímavým teoretickým výkladem.

Chystané akce

- Farma Ptýrov se bude podílet na červnové  akci Pohádkový les a to společně s obecním úřadem.
– V době léta pořádá poprvé letní nepobytový tábor na koních. Více najdete na stránkách farmy Ptýrov.
– Období zimních prázdnin se  koná maškarní na koních.
– Vyhlašovat také na farmě budou soutěž o pojmenování hříbátek.