Společenský večer se konal v Domě kultury. 10. výročí partnerských vztahů s německým městem Dieburg začalo v 18 hodin. Součástí oslav byla kulturní vystoupení, promítání filmových záznamů i výstava fotografií, které zachycují společné aktivity měst.

Z německého Dieburgu dorazila šedesátičlenná delegace v čele se starostou města Wernerem Thomasem.

V rámci programu vystoupily: skupina dívek z Fit Studia Gábina, prezentující aerobik, hudební skupina Základní umělecké školy z Mladé Boleslvavi The Little Band pod vedením Jany Mlčochové, vokální soubor Profundo Jiřího Bartoše a divadelní soubo〜r Jitřenka při Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi pod vedením Hany a Jaroslava Vidlařových, který představil inscenaci Pozvání.

Mezi jednotlivými vystoupeními se promítaly filmové sestřihy z průběhu desetileté činnosti a spolupráce mezi oběma městy.

Celý večer měl v režii Jaroslav Vidlař. Programem provázeli Petra Matějovská a Michal Bělka v českém i německém jazyce.

 

Vznik Dohody o přátelství mezi městy Ml. Boleslav a Dieburg

Dohoda o přátelství a spolupráci byla mezi městy Dieburg a Mladá Boleslav podepsána 17. ledna 1997 a vychází ze zásad Dohody o přátelství a spolupráci mezi okresy Mladá Boleslav a Darmstadt - Dieburg z 26. listopadu 1996. Obě města vyjádřila zájem spolupracovat především v oblastech kultury, sociálních otázek, sportu a turistiky, podnikání, městské správy a oblasti spolků, institucí a organizací. Obě města se zároveň zavázala podporovat setkání a akce spolků, organizací, institucí a vzdělávacích zařízení s cílem navázat a prohloubit bezprostřední kontakt mezi občany a mládeží obou měst. Mladá Boleslav udržuje partnerské vztahy také s městy Pezinok na Slovensku, Vantaa ve Finsku a King's Lynn ve Velké Británii.