„Tento rok však jen do pátku 20. prosince, kdy dojde k částečné odstávce systému z důvodu technické údržby. Kancelář výdejny bude následně otevřena v běžné provozní době od 2. Ledna,“ poznamenal Nejman.

Klienti z lokálních rezidentních zón, kteří si oprávnění aktualizovali v roce 2019, mají čas na prodloužení platnosti svých povolení až do 30. dubna 2020. Zásadní změnou oproti minulým letům pak podle jednatele je, že nositelem oprávnění již není plastová karta za oknem ale výhradně registrační značka vozidla evidovaná u operátora městského parkovacího systému.

„Ceny pro jednotlivé kategorie oprávnění jsou stanoveny v nařízení obce číslo 2/2019 na stránkách města. Platbu za oprávnění lze provést jak v hotovosti tak převodem na účet nebo bezhotovostně kartou,“ dodal Nejman.

Rozhovor s Janem Nejmanem

Jan Nejman, jednatel Parkovacích domů MBZdroj: archiv Jana NejmanaO platbách za parkovné jsme se bavili s jednatelem společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav Janem Nejmanem. Na zaplacení je právě v těchto dnech doslova nejvyšší čas.

Do kdy řidiči mohou platit za parkování, z kterých lokalit a kolik to bude?
Rezidenti a abonenti, kteří mají parkovací oprávnění pro lokality Staré město, náměstí Republiky, Na Kolonii, ul. Havlíčkova a U Stadionu si mohou tato oprávnění prodlužovat na další období již od listopadu a to dle platných smluv do konce roku 2019. Tento rok však jen do 20. prosince, kdy dojde k částečné odstávce systému z důvodu technické údržby. Kancelář výdejny bude následně otevřena v běžné provozní době od 2. ledna. Klienti z lokálních rezidentních zón, kteří si oprávnění aktualizovali v roce 2019 mají čas na prodloužení platnosti svých povolení až do 30. dubna 2020. Zásadní změnou oproti minulým letům je, že nositelem oprávnění již není plastová karta za oknem ale výhradně registrační značka vozidla evidovaná u operátora městského parkovacího systému. Ceny pro jednotlivé kategorie oprávnění jsou stanoveny v nařízení obce číslo 2/2019 na stránkách města. Platbu za oprávnění lze provést jak v hotovosti tak převodem na účet nebo bezhotovostně kartou.

Chodí už teď lidé ve větší míře?
Ano, v tomto čase je návštěvnost výdejny logicky vyšší než v průběhu roku, ale četnost návštěv se oproti minulým letům ničím nevymyká.

Očekáváte koncem roku nával?
Termíny na vyřízení prodloužení oprávnění jsou neměnné již více jak dvanáct let, a proto klienti , kteří chodí pravidelně včas se žádných front obávat nemusí.

Jak dlouho trvá odbavení?
Z důvodu změny legislativy ověřujeme údaje v registrech až po písemném souhlasu klienta s nakládáním s osobními údaji. To je hlavní důvod proč se musí každý klient dostavit osobně. Bude to ale pravděpodobně naposledy, příští rok již bude možné po odsouhlasení klienta provést požadované změny, pokud k nim dojde, na dálku, tedy elektronicky, a to včetně prodloužení platnosti parkovacího oprávnění. Pokud má klient při návštěvě výdejny všechny doklady nutné pro ověření v registrech u sebe, nezdrží se déle než několik minut.

Jak to bylo loni? Nechali lidé nákup parkovného na poslední chvíli?
Převážná většina přišla již v průběhu listopadu a začátkem prosince. Proč se tedy zbytečně vystavovat stresu z možného postihu v novém roce, když termín konce platnosti oprávnění je známý celý rok.