Týká se to ale pouze tří typů karet, vzkazuje magistrátní mluvčí Šárka Charousková. „Jde o kartu pro ZPS, která má červenou barvu, oblast B - karta je zelená - a oranžová karta v oblasti B, která se týká obyvatel lokality Na Kolonii. Všechny tyto karty musí být do konce kalendářního roku vyměněny,“ vysvětlila.

U posledního typu karet, který mají k dispozici lokální rezidenti a barva karet je modrá, je platnost prodloužena až do 30. dubna 2019. „Důvodem prodloužení platnosti je zavedení nového evidenčního systému, kvůli němuž nelze výměnu v běžném termínu do konce roku organizačně zvládnout. Majitelé modrých karet si tak pro nové budou moci přijít až od 1. března příštího roku, do té doby jim platí stávající karta,“ uvedla Šárka Charousková.

Další změna spočívá v tom, že kvůli přechodu na nový systém budou muset lidé při výměně karty předložit doklady o tom, že na ni mají nárok. „Znamená to hlavně prokázání adresy trvalého bydliště u fyzických osob a prokázání sídla nebo provozovny v rezidentní lokalitě u OSVČ a u právnických osob,“ vysvětlila mluvčí. Žadatel současně musí předložit doklady prokazující právní vztah k vozidlu, ke kterému bude oprávnění vázáno.