Stavba podzemního parkovacího domu na Staroměstském náměstí pokračuje.

Hrubá stavba první poloviny objektu je ve finální fázi a může se naplno rozjet i odtěžení zbývající zeminy v druhé polovině.

„Archeologové totiž již minulý týden uvolnili stavbařům celý půdorys parkovacího domu. Nyní sice zkoumají trasu přípojek mezi parkovacím domem a Železnou ulicí, neblokují ovšem již vlastní stavbu parkovacího objektu,“ vysvětluje tiskový pracovník města Mladá Boleslav Pavel Šubrt.

Po odtěžení zeminy z druhé poloviny půdorysu parkovacího objektu bude ovšem nutné ještě opatrně a pod dohledem archeologů postupně odkrývat zeminu v místě nájezdu do parkovacího domu.

Pod ním je totiž sklepení a bude nutné teprve po zjištění síly zeminy nad ním najít ideální stavební řešení nájezdu do parkovacího objektu. „Stále zatím platí, že nosná konstrukce celého parkovacího objektu má být hotova do 25. června. Kompletní dokončení objektu se plánuje do 1. srpna,“ říká tisková mluvčí města Hana Koišová.

Minulý týden také začaly práce na dostavbě kanalizace v ulici 9. května u vjezdu na Staroměstské náměstí. Kanalizaci se již podařilo položit a začalo zahrnování výkopu. Nově upravená komunikace v tomto úseku má být hotova do 30. dubna. I zde ovšem stále působí archeologové. Do 20. května je naplánováno dokončení dosud neupravených ploch mezi staveništěm parkovacího domu a již hotovými plochami náměstí a další úpravy.

Bude se také pokračovat v postupném odstraňování nedodělků a závad zjištěných na již revitalizovaných plochách náměstí a přilehlých ulic.

Dobrou zprávou pro návštěvníky Staroměstského náměstí je, že stylizovaným korytem řeky Jizery již proudí voda a také již byla uvedena do provozu vodní fontána.