Město chce vrátit zámeckému parku jeho historickou podobu. Upravovat se bude podle dochovaných historických dokumentací města Benátky nad Jizerou, historických map a novodobých průzkumů. To vše za miliony korun.


Jak uvedl starosta Benátek Jaroslav Král, revitalizace zámeckého parku nebude krátkodobou záležitostí. „Projekt bude probíhat ve dvou etapách v letech 2009 až 2010,“ řekl Jaroslav Král.


Na čem všem se v parku bude pracovat? Kompletně se obnoví zeleň a trávníky po celém areálu. Zkrátka nezůstanou ani cesty, které se obnoví společně s dalšími zpevněnými plochami. Bude zde také osazen zahradní mobiliář.


Vše teď záleží na výsledku žádosti Benátek o dotaci. Tu Benátky podaly v rámci 6. výzvy Operačního programu Životní prostředí žádosti o dotaci na projekt Revitalizace zámeckého parku v Benátkách nad Jizerou.


„Celkové výdaje projektu by měly činit přes šest milionů šest set tisíc korun. Žádost na dotaci byla akceptována, město by mohlo obdržet na tento projekt dotaci ve výši téměř tři miliony korun. Žádost bude dále posouzena a následně nám Státní fond životního prostředí sdělí konečné stanovisko,“ dodal starosta Benátek nad Jizerou.