Aktuální opatření jsou podle Holíkové pro domy dětí a mládeže méně komplikovaná než v základních nebo středních školách. „Řídíme se všeobecným manuálem. Rodiče do budovy vůbec nevstupují. Děti se mísí pouze při vstupu na chodbách, kde se musí pohybovat v rouškách,“ vysvětlila s tím, že přímo ve třídách a tělocvičnách, kde se kroužky odehrávají, roušky děti mít nebudou.

Zatím se nepočítá s podobnými omezeními, jako platila na jaře, kdy byl snížen počet dětí ve skupinách. „Počty dětí řídíme samozřejmě podle toho, o jakou činnost jde, jak je náročná, v jakém prostoru probíhá, aby to bylo bezpečné,“ uvedla ředitelka.

Na jaře děti neměly šanci absolvovat všechny hodiny už zaplacených kroužků. V mladoboleslavském domě dětí a mládeže o ně ale nepřišly. „Rodičům jsme nabídli před prázdninami hodiny navíc s tím, že naprostá většina našich kroužků je velice aktivní, mají programi o víkendech,“ uvedla ředitelka. Nebylo to ale možné u všech. „Například pohybové taneční kroužky nebylo možné spustit a nahradit, takže jsme rodičům nabídli vrácení poměrné částky, kterou nám hradili na školní rok,“ dodala Holíková.

Aktuální opatření se dotkla i dalších organizací, například Sokola. „V podstatě pokračujeme ve shodných opatřeních proti šíření nákazy jako na jaře. To znamená dezinfekce, odstupy a roušky při vstupu,“ připomněl starosta mladoboleslavského Sokola Bohumil Rosenkratz.

Sokolové navíc cvičencům doporučili, aby se vždy dostavili už ve cvičebních úborech a nevyužívali místní šatny. V budově se také nemají zdržovat lidé, kteří nejdou cvičit, třeba dospělí doprovázející děti. „Nyní rozebíháme jednotlivé oddíly a cvičení po prázdninách,“ potvrdil starosta Sokola.