Návrh na prohlášení DK kulturní památkou padl už loni v létě a stal se zásadní překážkou na cestě k jeho chystané rekonstrukci. Od té doby se k návrhu vyjádřila řada odborníků, úřadů i dalších institucí. Nyní je řada na ministerstvu. Jeho verdikt si však nikdo netroufá odhadovat.

Ve prospěch DK jako památky hraje hned několik skutečností. Především se za jeho hodnotu berou odborné kapacity. Vedle jednotlivců, přímo v Mladé Boleslavi například architekta Vladimíra Kučery, i organizace. Slovy podpory jménem Mezinárodní rady pro památky a sídla, která má na poli architektury velkou váhu, v otevřeném dopise nešetřil Petr Vorlík: „Jedná se o mimořádně komplexní dílo, v němž všechny roviny, urbanismus, hmota, průčelí, interiéry, detaily, výtvarná díla, tvoří pečlivě komponovaný celek."

„Kulturní dům se navíc na rozdíl od většiny staveb poválečné éry Mladé Boleslavi dodnes dochoval v mimořádně autentickém stavu," podotýká předseda skupiny pro poválečnou architekturu Petr Vorlík.

Rovněž generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, která je odbornicí na moderní architekturu, se do věci vložila a nabídla primátorovi Raduanu Nwelatimu svou odbornost a možnost, že by se mohla podílet na přípravě obnovy objektu. Něco podobného se podle památkářů často nestává.

Architekti dávají boleslavský DK do souvislosti s objektem Janáčkova divadla v Brně, postaveným v roce 1965. Přestože je brněnská budova majestátnější, obě stavby spojují jedinečné prvky. A divadlo status památky má.

Prohlašování poválečných objektů kulturními památkami však rozhodně není běžné. Naposledy k tomu došlo před deseti lety.

Dům kultury jako památku odmítá nejen město nebo kraj, ale i někteří nájemci. Jménem Divadýlka na dlani, které tam má svou domovskou scénu, například jeho principál Petr Matoušek: „Je potřeba si uvědomit, že prohlášením DK kulturní památkou dojde nejenk zakonzervování hmotné kultury, ale také k zakonzervování kultury živé. Chápu potřebu chránit kulturní dědictví, ale na druhou stranu si stojím za tím, že je třeba, aby takový objekt žil a rozvíjel se."

Daniel Marek, náměstek primátora a náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, se ve druhé polovině dubna hodlá sejít s ministrem kultury Danielem Hermanem a pokusit se ovlivnit rozhodování ministerských úředníků. Na výsledek si ale DK zřejmě ještě počká.