Tím ale prozatím výčet potěšujících zpráv pro obyvatele města aktuálně končí. Vedle dlouhodobě zavřených Dukelské (do poloviny srpna) a Ptácké ulice (do září), rozšíří co nevidět seznam aktuálně neprůjezdných ulic například Smetanova ulice. „Uzavírka zde začne 9. května a souvisí s opravou plynovodního řadu a rekonstrukcí místních komunikací,“ vysvětlila mluvčí. Od 9. do 10. května bude úplná uzavírka v této ulici v úseku od náměstí Republiky k ulici Dukelská z důvodu frézování krytu komunikace. Dále bude uzavírka provozu pokračovat ve třech etapách po jednotlivých úsecích. První etapa začíná 16. května v úseku od náměstí Republiky ke křižovatce s ulicí Táborská a potrvá do 24. června.

Druhá etapa oprav a s ní spojené uzavírky provozu budou od 20. června do 20. srpna v úseku od křižovatky s ulicí Táborská ke křižovatce s ulicí Dukelská. Třetí etapa prací a zároveň jen částečná uzavírka se bude týkat Dukelské ulice v místě křižovatky se Smetanovou ulicí v době od 6. srpna do 20. srpna.

„Od 10. května začne v obslužné komunikaci nad třídou T. G. Masaryka (takzvaná "malá TGM") rekonstrukce plynového potrubí, která si vyžádá úplnou uzavírku této komunikace,“ uvedla Šárka Charousková. Vzhledem k rozsahu prací bude rozdělena do dvou etap, první z nich se uskuteční od 10. do 27. května, a v této době bude ulice uzavřena ve směru od Smetanovy ulice mezi čísly popisnými 1066 až 1071. Druhá etapa rekonstrukce vodovodní přípojky bude následovat od 28. května do 16. června, a uzavírka bude ve směru k Dukelské ulici od čísla popisného 1071 po dům číslo popisné 1086.

Další změna v dopravě čeká na řidiče v Pivovarské ulici, kde začala druhá etapa prací. Dochází zde ke změně vjezdu a výjezd z parkoviště. Již není možné sem odbočit přímo z ulice 9. května, ale je nutné odbočit o něco dále do Masné ulice a odtud vjet vlevo na parkoviště. Druhá etapa prací má skončit do 25. května. Po nově vydlážděném povrchu Pivovarské ulice by se tak řidiči měli projet v posledním květnovém týdnu.

Tentokrát mimo plánovaný harmonogram prací na boleslavských komunikacích došlo koncem minulého týdne k nepředvídané technické závadě parkovacího domu na Staroměstském náměstí. Ten musel být dočasně uzavřen. „Situaci nešlo řešit jinak než kompletním přerušením provozu parkovacího domu, protože objekt má zcela autonomní provoz a v případě technické závady musí být kvůli bezpečnostním nařízením kompletně uzavřen,“ dodala Šárka Charousková.