Dobrých zpráv není nikdy dost. A tu, která říká, že smlouva města se Sokolem byla podepsána, chválí všechny zainteresované strany. Zvýší se totiž plavecká kapacita ve městě, také se zkrášlí historická budova a sokolové budou mít prostředky na svou činnost. Rada města totiž před nedávnem souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na prostor plaveckého bazénu v suterénu budovy sokolovny za účelem jeho rekonstrukce a provozování.

Město se tak v souladu s dříve dohodnutými principy zavazuje platit Sokolu nájemné ve výši 20 tisíc korun měsíčně a provést investice ve výši přibližně 35 milionů korun do nové technologie a rekonstrukce bazénu a navíc 7 milionů do rekonstrukce posilovny a dalších částí sokolovny.

Termín znovuotevření bezmála ikonického bazénu je zatím otevřený, hovořilo se přitom o zahájení provozu po letních prázdninách. „V letošním roce určitě s rekonstrukcí přinejmenším začneme,“ řekl náměstek primátora Jiří Bouška. Pro občany tedy bude reálnější počítat s tím, že první plavci do obrozeného bazénu dorazí až začátkem příštího roku.

Nájemní smlouva se Sokolem nebude uzavřena přímo s městem Mladá Boleslav, ale s Městskou společností sportovní a rekreační areály, která je ve stoprocentním vlastnictví města a má na starosti všechna městská sportoviště.

Jak upřesnil náměstek Bouška, v nejbližší době se opět sejdou zástupci města a Sokola za účelem zdokumentování aktuálního stavu celé této historické budovy. „Poté začnou demoliční práce, při kterých se předběžně počítá s likvidací 700 tun odpadu,“ dodal náměstek.

„V minulosti byly různé názory, jak rekonstrukci sokolovny a bazénu realizovat,“ řekl Bohumil Rosenkranz, místostarosta boleslavského Sokola. Podle jeho slov se nakonec podařilo najít rozumnou dohodu, která vyhovuje oběma stranám. „Třicetiletý nájem je pro nás velmi pozitivní, protože budova sokolovny je nesmírně energeticky náročná budova,“ vysvětlil sokolský místostarosta a dále doplnil, že si od opětovného zprovoznění bazénu slibují i prohřátí celé budovy. A ta, především v suterénu, není úplně v ideálním stavu.

„Kromě rekonstrukce samotného bazénu se provede také oprava suterénu budovy. Půjde hlavně o její odvlhčení. Práce se dotknou především šaten a obvodových zdí,“ poukázal na podstatnou část dohody s městem člen Sokola. Díky těmto stavebním činnostem se současně provede výměna elektroinstalace, budou položeny nové podlahy a dokonce vznikne malý cvičební sál.

Ohledně termínu dokončení oprav nepanuje ze strany Sokola žádný přehnaný tlak. „Technologie bazénu je 40 let stará a je v dezolátním stavu. Proto preferujeme bezvadné provedení opravy před uspěchaným otevřením,“ sdělil Bohumil Rosenkranz.

Ohledně historické budovy, na jejíž otevření se v roce 1905 přišlo podívat přes šest tisíc lidí, našlo po počátečních neshodách město a tělovýchovná jednota TJ Sokol Mladá Boleslav společnou řeč. „Jsem velmi rád, že tomu tak je. Obzvlášť proto, že letos slavíme nejen sto let od vzniku Československa, ale i sokolský slet, který pořádáme na začátku července,“ dodal místostarosta boleslavského Sokola.