Jaká je kvalita vzduchu, který dýcháme? Jak je na tom Mladá Boleslav ve srovnání s městy se silně znečištěným ovzduším? Jakou měrou se na znečištění podílí průmyslové závody? Na tyto otázky odpovědělo před týdnem diskusní setkání MB Café, jež se konalo v klubu Městského divadla.

Jan Hovorka z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Jan Topinka z Oddělení genetické ekotoxikologie okomentovali výsledky mezioborového projektu Cenatox, který za použití špičkové techniky zjišťoval na úrovni nanočástic míru znečištění ovzduší nad Mladou Boleslaví. Jeho výsledky dali do souvislosti s výsledky svých vlastních výzkumů v různých českých sídlech.

Projektu Cenatox se město Mladá Boleslav zúčastnilo v souvislosti s debatou, která proběhla na festivalu Jeden svět. Kvůli finanční náročnosti město s takto důkladným měřením do té doby otálelo. Když se však naskytla možnost být referenčním místem projektu, váhání končilo. Měření proběhlo v únoru 2013, jednotlivé stanice byly rozmístěné na střecách základních škol.

Tým Jana Hovorky potvrdil, že umístění měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu na městském stadionu, tedy v Severním sídlišti, bylo zvoleno vhodně. Data, které jsou odtud získávána již od roku 1998, jsou reprezentativní téměř pro celé město.

Zvláštní pozornost věnovali vědci sledování obsahu karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší. Například benzo(a)pyrenu naměřili sedmkrát více, než je povolená míra znečištění.

Jak informoval jeden z pořadatelů MB Café David Hradiský, ČHMÚ dokonce pro Mladou Boleslav uvádí vyšší pětileté roční průměry, než pro pražský Smíchov.

A kde se tedy znečištění bere? Co je jeho největším zdrojem? Překvapivě to není doprava a průmysl.

Majoritní zdrojem znečištění nad celým městem je spalování biomasy a uhlí v jeho severovýchodním a jihozápadním sousedství. Doprava přispěla v lednu 2013 k znečištění ovzduší pouhými 20 procenty. Podrobný rozbor poukázal též na zanedbatelný vliv průmyslu na kvalitu vzduchu ve městě. Například v jemné frakci částic to bylo jediné procento.

Náměstek primátora Jiří Bouška v závěru setkání připomenul, že proti zimnímu znečištění ovzduší lze bojovat výměnou zastaralých kotlů na tuhá paliva, které opět usnadní Středočeský kraj poskytováním kotlíkových dotací.