Zdejší Městské divadlo je chloubou kulturní scény, na tom se shodnou všichni.Avšak vzhledem k tomu, že je příspěvkovou organizací města, musí v rámci hospodaření zachovávat stejné postupy jako ostatní instituce.

Určité nedostatky v hospodaření byly v divadle nalezeny už při loňské kontrole, jde údajně například o systém, jakým byl vybrán dopravce souboru na zájezdy.

Podle slov předsedy kontrolního výboru Karla Horčičky se po roce opakují tytéž chyby. „S údivem jsme zjistili, že k nápravě věcí, na něž jsme upozorňovali před rokem, nedošlo," uvedl Horčička.

Nutno podotknout, že se jedná o řadu drobností, nikoliv zásadní nedostatky. Radnice ale situaci ostře kritizuje.

„Budu žádat po panu řediteli vysvětlení důvodů, proč nenapravil ty nálezy, které tam byly zjištěny při minulé kontrole. Určitě tam pošleme interní audit tak, jak to požaduje kontrolní výbor," řekl primátor Raduan Nwelati.

Ředitel divadla František Skřípek uvedl, že audit v těchto dnech už v divadle probíhá. „Údajná pochybení se týkají specifik divadla, kterými se liší od jiných organizací města. V těch společných bodech je vše v pořádku," řekl Skřípek.