Osvětová beseda letos oslavila 150 let nepřetržité činnosti a i po této neuvěřitelné době funguje na ideálech 19. století jejím cílem je bavit a zároveň vzdělávat a kultivovat. A to se jí daří.

Dnes stojí v čele tohoto tradičního spolku Milada Remešová. Společně s kolegyněmi pořádá do roka padesát akcí, na které město každoročně přispívá. Peníze však dámy úspěšné získávají i z dotačních titulů, a mohou tak být příkladem, že spoléhat na jediný zdroj už dnes nestačí, třebaže je s tím spojena náročná administrativa.

Z nejúspěšnějších počinů Osvětové besedy z poslední doby můžeme jmenovat velký podíl na organizaci oslav stého výročí povýšení Kosmonos na město, populární cyklus cestopisných a historických přednášek nebo cyklus divadelních představení Zámecké kulturní léto. Členky besedy se rovněž s chutí zapojují do dobročinných akcí.

Město Kosmonosy má velké štěstí, že jsou mezi jeho obyvateli skutečné patriotky. Přesně to totiž dámy z Osvětové besedy jsou.