Rychlý začátek kácení dohodlo město proto, aby se co nejvíce využilo dobré počasí. Vlastní kácení by mělo trvat zhruba dva týdny, pokud je neprodlouží nepříznivé počasí. Lokality, v nichž se bude kácet, budou v terénu označeny. „Platí ale důrazné doporučení, aby občané po zahájení kácení do lesa raději vůbec nevstupovali, případně s velkou opatrností a mimo označené zóny,“ uvedlo město na svých webových stránkách.

„V lese na Sahaře bude provedena nahodilá těžba, což znamená, že budou odstraněny stromy suché, zlomy, vývraty a stromy provozně nebezpečné. Při těžbě bude brán zřetel na zachování přirozeného zmlazení v dané lokalitě. Tím není myšleno zmlazení akátů, který je v dané lokalitě nežádoucí,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení boleslavského magistrátu.

Vytěžené dřevo bude vyvezeno mimo les a prodáno. Po ukončení těžebních prací zajistí firma, která práce prováděla, opravu cest a případných vzniklých škod. Po vlastním kácení bude nutné ještě dořešit, kdy a v jakém rozsahu se odstraní nežádoucí akáty a ostružiní a zda ještě letos, či až příští rok začne ve vykácených místech lesa nová výsadba.

Se stavem, a hlavně kácením v lese na Sahaře byly dlouhodobě nespokojení jak místní obyvatelé, tak ekologické organizace. Za posledních třicet let zásahy řešila jak inspekce ministerstva životního prostředí, tak krajský úřad a policie. Inspektoři a krajští úředníci ve svých zprávách upozorňovali na nadměrnou těžbu a porušování zákona. V únoru v lese zasahovala i policie, která zastavila údajně nelegální dovoz dřeva z lesa. To mimo jiné rozhoupalo vedení Mladé Boleslavi, aby les odebralo pronajímateli a péči zajistil sám magistrát.

Letos v březnu tak péči o les převzalo město a vyjmulo lesní parcely na Sahaře z pachtovní smlouvy se společností Lesy města Mladá Boleslav. „Naším cílem je obnova tohoto lesa a jeho zachování pro budoucnost. V žádném případě zde nechystáme žádnou výstavbu,“ potvrdil na jaře první náměstek primátora Jiří Bouška (ANO 2011+Volba pro Ml. Boleslav).