Výročí obce však nebylo jediné jubileum, které se o víkendu připomínalo. Opakovaně se skloňovalo také jméno Václava Budovce z Budova, šlechtice a jednoho z vůdců českého stavovského povstání, od jehož narození a smrti uplynulo letos 465 a 395 let a který dal zdejší zámek roku 1606 přestavět na reprezentativní sídlo, jakým je dodnes. Jeho osobnost i životní osud připomenul u sochy v zámecké zahradě kazatel mladoboleslavské Jednoty bratrské Jaroslav Zajíček.

„Vaši předkové při volbě názvu vaší župy zvolili velmi dobře. Pokud název znamená víc než pouhé jméno, ale také snahu usilovat o podobné hodnoty, jako zastával tento muž, pak nastavili laťku hodně vysoko," složil hold druhému ze 27 českých stavů popravených roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze Zajíček.

Sám Budovec jen o pár minut později osobně dorazil na slavnostní výjezdní zasedání V. Župy Václava Budovce z Budova a Obce baráčníků Mnichovo Hradiště do zámecké konírny. Sice se tentokrát vtělil do podoby bývalého ředitele Městského divadla Mladá Boleslav, herce a recitátora Františka Skřípka, to mu však na osobním kouzlu rozhodně neubralo.

Po celý den patřil zámecký areál folkloru a tradicím – postupně vystoupilo celkem deset souborů, které představily lidové tance, písně i kroje, své zboží nabízeli na jarmarku prodejci, příchozí mohli navštívit ležení šermířů a také počasí vyšlo nádherně.

Martina Bachová: Naše obec je zakládající obcí V. Župy Václava Budovce z Budova

Kolik dorazilo hostů? Podle jakých pravidel se řadili do průvodu? A jak je to s baráčnickými prapory? O tom nám povídala Martina Bachová, syndička Obce baráčníků Mnichovo Hradiště a jedna z hlavních organizátorů celé sobotní akce.

Oslavy 120. výročí Obce baráčníků Mnichovo Hradiště.

Kladení květin k Budovcovu pomníku. Vlevo rychtářka Kristina Zichová, vpravo syndička Martina Bachová.

Máte představu o počtu lidí, kteří si do Mnichova Hradiště dnes našli cestu?
Asi 280 je jen účinkujících. Kromě nich jsme měli předem nahlášeno asi 250 až 300 dalších hostů. Nevím, kolik jich je přesně, ale vím, že další hosté přijeli i bez předchozího ohlášení.

Kdo jsou vlastně ti hosté, o kterých je řeč? Zástupci dalších baráčnických obcí?
Především zástupci jiných baráčnických žup, ale také členové dalších obcí z V. Župy Václava Budovce z Budova. Nejdál to k nám měli hosté ze španělské Galicie, ze sousedů a tetiček přijeli z největší dálky asi Jihočeši a baráčníci od Chomutova.

Vyrušil jsem vás těsně před začátkem zasedání, které probíhá v zámecké konírně. Co bude jeho předmětem?
Zejména připomínka historie naší baráčnické obce, která slaví oněch 120 let a byla vlastně zakládající obcí V. Župy Václava Budovce z Budova – ta byla založena tady v Mnichově Hradišti. V regionu je tedy nejstarší. Dnes sice slavíme 120. výročí, ale můžeme si připomínat také výročí šedesáti let, které uběhly od roku 1956, kdy byl právě v těchto místech, v zámecké zahradě, slavnostně rozvinut župní prapor.

Takže ještě jedno další výročí… Průvod městem už máme za sebou. Zajímalo by mě, zda jeho sestavení probíhá až na místě, nebo má organizace předem stanovená pravidla.
Vpředu jde vždy státní vlajka následovaná praporem pořádající obce a župy – v našem případě praporem naší obce, V. Župy a Veleobce sdružených obcí baráčníků. Následovala historická část praporů, za ní rychtáři třímající v rukou rychtářské právo a ostatní krojovaní.

Má každá obec svůj prapor?
Měla by mít. Jde ale o dost nákladnou záležitost, takže pravidlem to úplně není.

Otázka na závěr, vy jste syndičkou Obce baráčnické. O jakou funkci se vlastně jedná?
Jak bych to jen jednoduše řekla… Ta, co všechno zařizuje. (smích)