Až do 22. května se mohou zejména neziskové a příspěvkové organizace, církve, školy, případně domovy dětí a mládeže hlásit v grantové výzvě Na dětech záleží o finanční příspěvek v řádech desítek tisíc korun na mimoškolní vzdělávací aktivity, prevenci rizikového chování a duševního zdraví.

„Tito lidé ztratili ze dne na den domov a možná i naději na návrat. Proto považujeme za nezbytné podpořit všechny organizace, které pracují na jejich integraci do naší společnosti, ale i do občanského života, a to včetně volnočasových aktivit,“ řekl ředitel Nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.

„Ani letos však nezapomínáme na české děti ze znevýhodněných rodin, ani rozvoj našich mladých talentů. Věříme totiž, že investice do vzdělávání je jednou z nejlepších možných investic do budoucna,“ uvedl Kučera.

Ve dvou vlnách poběží až do 15. června také program zaměřený na navýšení vzdělávacích kapacit pro děti i dospělé z řad ukrajinských uprchlíků. V grantové výzvě Společně pro Ukrajinu budou přitom upřednostněny projekty, které nedosáhnou na podporu v rámci jiných dotačních programů. „Nesmíme zapomínat ani na pedagogické pracovníky, kteří zažívají po koronavirové pandemii už druhé náročné období,“ doplňuje Ladislav Kučera, který zároveň poděkoval za finanční příspěvek i Odborům Kovo MB.

Finanční podporu je tak dle pravidel grantové výzvy možné získat také na vytvoření nových pracovních úvazků pedagogických pracovníků, jejich vzdělávání nebo terapeutickou podporu.