Od roku 2004, kdy kostel Narození Panny Marie, jenž je součástí zámeckého areálu, přešel do majetku města, uběhla již řada let. Letos se však podařilo úspěšně dokončit vnější úpravy objektu.

Svatostánku vybudovanému v roce 1349, který slouží i dnes bohoslužbám a který si zahrál také ve filmu, v Petrolejových lampách režiséra Juraje Herze, se tak vrátila dřívější nádhera.

„Než se to povedlo, uběhlo zhruba sedm let. Postupně jsme opravili věž, exteriér, omítky, ochoz a vše co s tím souvisí. Teď se opravuje interiér kostela," poznamenal k vývoji rekonstrukce starosta Jaroslav Král.

Přestože letošní etapa už byla završena, na jaře se začne v interiéru opět pracovat na plné obrátky.

Město však zajišťuje jen stavební část rekonstrukce. Mobiliář je stále majetkem katolické církve a ta tak na renovaci interiéru participuje.

Stav některých dřevěných prvků byl ale po expertíze  shledán zcela katastrofálním a vnitřní vybavení tak bude muset být částečně nahrazeno novým. Dřevomorka si zde za dlouhá léta vybrala svou daň.

Symbolickým završením rekonstrukce kostela by mělo být navrácení trojice zvonů, jež dříve ohlašovaly nejen čas, ale také důležité události v životě města.

„Ve zvonici byly tři vzájemně sladěné zvony. Během druhé světové války byly odebrány a vrátily se už jen dva. Ty chceme opravit, třetí zvon doplnit a všechny následně opět uvést do provozu," seznamuje nás s plány do budoucna Král.

A na jaké peníze taková investice přijde?

Odlití nového zvonu si vyžádá zhruba milion korun. Další tři už město do oprav objektu během let investovalo.

Pokud vše půjde dobře, v roce 2014 by měly být hotové všechny práce. Už nyní je však jasné, že k určitému zdržení dojde – pod vrstvami omítky se objevily fragmenty staré výmalby, která si teprve vyžádá detailní zkoumání.