Silnice a chodníky bez děr a výmolů. Takto budou snad zanedlouho zřejmě vypadat bakovské komunikace.
U aktuálního projektu je dokončena rekonstrukce ulice Jungmannova a Palackého a stavební práce začnou v ulici Školní tak, aby byly hotové do konce srpna. Už se ale připravují opravy dalších komunikací.

„Jedná se o část ulic Riegrova, 5. května, Jungmannova a U Stadionu. V této záležitosti je v současné době vyhotovena projektová dokumentace," řekla Boleslavskému deníku starostka města Jana Štěpánová.
Zastupitelé se mohli v průběhu měsíce června k dokumentaci vyjádřit. 

„Připomínky přišly pouze od čtyř zastupitelů, přičemž se nikdo nevyjádřil k rozsahu plánované akce, jejíž náklady jsou odhadované kolem jednatřiceti miliónů korun," uvedla k výši investice do oprav starostka Štěpánová.

Návrh projednala rada Bakova nad Jizerou a doporučila na toto téma svolat mimořádné zastupitelstvo města.
To se uskuteční na základě dohody buď ve středu 1. srpna, nebo o týden později, rovněž ve středu, 8. srpna.

„Zastupitelé se tak budou moci vyjádřit, který termín je pro ně více vyhovující. Lhůty pro podání žádostí totiž bývají asi dvouměsíční a je vždy velmi negativně vnímáno kvůli takové záležitosti svolávat mimořádné zastupitelstvo a nutit zastupitele k „rychlému" rozhodnutí," dodala starostka Bakova nad Jizerou Jana Štěpánová.