Menší hluk, méně prašnosti, zvýšení bezpečnosti, bezbariérovost a modernizace. To jsou priority, které vedly vedení  města k tomu, aby je začalo uvádět v život.

Město Bakov tak zahájilo realizaci projektu s názvem Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou.
„V rámci tohoto projektu v Bakově prochází rekonstrukcí komunikace v ulici Jungmannova, Palackého a Školní s využitím dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Dotace byla poskytnuta ve výši šesti a tři čtvrtě miliónu korun, přičemž celkové náklady projektu byly vyčísleny na devět miliónu tři sta tisíc.

„Vlastním stavebním pracem předcházelo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, přičemž konečná cena byla v důsledku realizace tohoto výběrové řízení snížena na hodnotu přesahující šest miliónů korun," řekla starosta Bakova nad Jizerou Jana Štěpánová.

Rekonstrukcí procházejí komunikace v celkové délce čtyři sta jedenáct metrů. Stavba započala v druhé polovině letošního března a práce pokračují podle plánu. Krásné ulice budou mít bakovští už koncem letních prázdnin.