Není žádný tajemstvím, že augustiniánský klášter s kostelem sv. Václava v Bělé pod Bezdězem potřebuje kompletní rekonstrukci. To koneckonců potvrdil i Juan Provecho, farní administrátor České provincie Řádu sv. Augustina, jimž byla historická památka vrácena v restitučním řízení.

„V posledních letech jsme se soustředili zejména na opravu kostela a to na sakristii," konstatoval Juan Provecho.

Peníze na tuto část žádali například z programu regenerace městských památkových zón a rezervací. V loňském roce na třetí etapu, to znamená dokončení sanace stavebních konstrukcí v kapli sv. Mikuláše Tolentinského a sakristii a opravu tesařských a truhlářských prvků, získali 198 tisíc. O sumu se podělil stát, církev i město. Další sumu ze stejného programu poslali Augustiniánům zastupitelé také letos, a to na restaurování trojice historických dveří.

„Klášter modernizujeme už přibližně patnáct let. Opravili jsme střechu, západní fasádu, barokní orátor u kostela a minulý rok jsme dokončili práci na sakristii," připomněl administrátor farnosti s tím, že v ní památkáři našli původní gotickou klenbu. Vypočítal také, že investice do opravy kláštera spolky už více než pět milionů. Ruku odborníků si vyžádaly také dva restaurované oltáře, které byly napadené dřevokaznou houbou, vlhké podlahy.

Pokud se do kostela sv. Václava chcete podívat, udělejte si čas ve středu 22. června. V 17 hodin zde začíná výstava věnovaná nejen historii kláštera, ale také posledním archeologickým průzkumům. Návštěvníci si tak prohlédnou předměty, které zde památkáři našli. Výstava potrvá sice až do 25. září, nicméně ve zmíněnou středu zájemci mohou rekonstruované prostory sakristie a kaple sv. Mikuláše Tolentinského projít s odborným výkladem památkářky Jarmily Švédové.