„Posláním denního stacionáře Centrum 83 je poskytovat klientům pravidelnou pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností, sociálních dovedností anebo při tréninku pracovních činností v takové míře, aby u nich byly tyto schopnosti zachovány či dále rozvíjeny. To vše s cílem, aby mohli být v co největší možné míře samostatní a soběstační. Proto musí mít k dispozici kvalitní prostory a zázemí,“ přiblížila význam centra pro radní pro oblast sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO 2011).

S projektem se centrum uchází o evropské finanční prostředky 

„Takzvané Aktivizační centrum, tedy nové prostory, chceme vybudovat rekonstrukcí stávajícího chátrajícího objektu a využitím dosud nevyužívaných zastavěných ploch. To nám umožní vytvořit pro naše klienty kvalitní zázemí pro celou řadu činností,“ upřesnila ředitelka centra Luďka Jiránková.

S projektovým záměrem na vznik nových prostor pro aktivizační činnosti klientů se Centrum 83 uchází o evropské finanční prostředky v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to prostřednictvím výzvy č. 61 Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ Mladá Boleslav, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Projekt bude spolufinancovat Středočeský kraj 

Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 8,5 milionu korun, z toho 7,1 milionu korun by měly být hrazeny z evropských prostředků, dalších 0,4 tisíce korun uhradí státní rozpočet a zbytek, tj. cca 844,5 tisíce korun, bude v rámci projektu kofinancovat Středočeský kraj.

„Za podporu projektu jsme skutečně vděčni. Pomůže nám v naší práci, z níž sami máme často radost. Prostřednictvím poskytování našich služeb se nám už podařilo na otevřený trh práce dostat více jak dvě desítky klientů s mentálním a kombinovaným postižením a celé řadě z nich jsme pomohli zkvalitnit jejich každodenní život,“ závěrem konstatovala L. Jiránková.