Zákaz vjezdu, dej přednost v jízdě či přechod pro chodce. Označení dopravních značek, které jsou potřebné pro plynulou jízdu vozidel nejen ve městě. Jenže čas od času je v ulicích můžeme vidět zlomené, ohnuté či jinak poškozené. „V letošním roce evidujeme zatím pět případů poškozených dopravních značek a dalších dopravních zařízení," zhodnotil Pavel Šubrt, tiskový pracovník mladoboleslavského magistrátu.

Opravy má na starosti správa komunikací. Pokud zrovna nemá v zásobě konkrétní značku, nahradí poškozenou dočasným značením.

„O tom, že je něco se značkami v nepořádku, se dozvídáme zpravidla od policie, strážníků, ale také od terénních zaměstnanců odboru dopravy a silničního hospodářství," vysvětlil Pavel Šubrt.

Občané hlásí strážníkům

Chybějící značení ale neunikne ani všímavým občanům, kteří mnohdy ještě horké zjištění volají na tísňovou linku strážníků.

Nejvíce případů poškození značek je pravděpodobně způsobené provozem na komunikacích, tedy při dopravních nehodách. Náraz vozidla obvykle znamená nejen ohnutí značky, ale mnohdy i úplné ulomení.

„Značky poškozují i neukáznění řidiči. S vandalstvím se u ničení setkáváme méně," konstatoval tiskový pracovník magistrátu.

Běžné jsou případy, kdy šofér například při parkování značku přehlédne.

Cena nového značení se odvíjí zejména podle typu. „Současně se k tomu zpravidla připojuje poškození sloupku, patek dopravní značky, dále při kolizi často dojde k poškození chodníku, komunikace či dalších značek," popsal Pavel Šubrt.

Náprava až tisících

Když se pak vše sečte, může magistrát dojít k částce v řádu stokorun, ale i desítek tisíc.

Pokud magistrát zjistí, že značku někdo odcizil, zpravidla podává oznámení na neznámého pachatele u Policie ČR a další šetření už je v její gesci.

A jaký trest čeká na pachatele? Záleží na výši škody a zda je věc šetřena jako trestný čin nebo jako přestupek. V prvním případě může pachateli hrozit i trest odnětí svobody. V přestupkovém řízení pak náhrada škody, náklady řízení a pochopitelně pokuta.

Sousední Benátky nad Jizerou mají zkušenosti hlavně s umisťováním nových značek. Podle Romana Bárty ze správy majetku tamního městského úřadu obnovují ročně deset až patnáct kusů značení, které je buď zestárlé, nebo špatně čitelné.