„Prověřujeme všechny velké i malé parky a plochy se zelení ve vnitroblocích, kde se opilci potulují, zda tam bude možné zavést kamery, kolik by jich bylo potřeba a jestli by měl náš kamerový pult na služebně městské policie dostatečnou kapacitu nebo by bylo nezbytné ji navýšit,“ vysvětluje primátor.

Opilci v parcích i ulicích města jsou velkým problémem především v létě. Potvrzuje to velitel městských strážníků Tomáš Kypta. „Přes léto je opilých lidí venku skutečně více. V zimě nejsou tolik vidět, protože jsou většinou schovaní někde v teple hospod,“ říká strážník a dodává, že opilých lidí je zdánlivě více i kvůli parnému počasí. „Alkohol na vás ve vedru působí jinak než v chladnějším počasí. A někomu v kombinaci s horkým počasím stačí málo,“ zamýšlí se Kypta.

V Mladé Boleslavi přitom platí obecně závazná vyhláška, která přímo zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Za její porušení nově hrozí pokuta až do výše deset tisíc korun. 

„Od července vzrostla výše pokuty za neoprávněné pití alkoholu na veřejnosti na dvojnásobek. Díky novele přestupkového zákona tak strážníci mohou na místě udělit blokovou pokutu až deset tisíc korun,“ upřesňuje mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková a připomíná, že z tohoto důvodu město před prázdninami přijalo novou vyhlášku, která řeší různé přestupky včetně pití alkoholu na veřejnosti přehledně a v jednom dokumentu, odpovídajícímu platné legislativě.

Podle velitele městských strážníků Tomáše Kypty se opilci většinou chovají slušně a stačí je z místa vykázat. „To, že je podnapilý člověk agresivní, se stává spíš výjimečně. Téměř vždy stačí, když ho z daného místa vykážeme,“ vypráví Kypta, který největší potíž vidí v tom, že mnoho opilců je schopno usnout úplně všude a mnohdy svým chováním nebo i vzhledem pohoršují okolí.

Na záchytnou stanici se opilci dostanou pouze ve výjimečných případech. „Podmínky, kdy může být člověk umístěn na záchytku, jsou upraveny zákonem. Takové rozhodnutí nenáleží strážníkovi, ale musí ho učinit lékař. V případě, že to stav podnapilého vyžaduje, zavoláme záchrannou službu nebo ho převezeme do nemocnice sami,“ vysvětlil Kypta.

Že s lidmi pod vlivem alkoholu je někdy velmi složitá domluva, dokazuje případ ze začátku tohoto měsíce. Hlídka byla přivolána na vlakové nádraží k opilému muži, který měl podle svědka napadat obsluhu místního kiosku. Poté, co strážníci dorazili na místo, už agresivní nebyl. Protože ale u sebe neměl doklady, mířil ke státním policistům. Při zjištění totožnosti se ukázalo, že má omezenou svéprávnost, a není tedy trestně odpovědný. O hodinu později byli strážníci opět voláni k opilému muži, který na třídě Václava Klementa obtěžoval kolemjdoucí. K jejich velkému překvapení šlo o stejného muže. Tentokrát ho strážníci důrazně upozornili na nevhodné chování a nasměrovali ho do místa trvalého bydliště.