Z magistrátu na místo povolali tým firmy Compag, který tam kompletně uklidil tak, aby ohniště opět mohlo sloužit další zájemcům.
„Na Krásné louce je možné si bezpečně opéci buřty nebo posedět u otevřeného ohně, aniž by lidé porušovali vyhlášku,“ dodala Charousková a připomněla, že kdo tam zavítá, nesmí zapomenout na to, že po sobě musí také dobře uklidit.

Všechny odpadky je nutné odnést s sebou a vyhodit. Vychladlé uhlíky je možné odstranit až v následujícím dni.