Zprvu má být omezení mírnější, posléze může přijít i větší zdržení v kolonách, plyne z informací Martina Bučka z týmu komunikace ŘSD. „V rámci první etapy, kdy se bude realizovat zejména bourání říms, bude na mostě zachován provoz v obou směrech jízdy. Ten bude přibližně do konce července veden v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh,“ upřesnil Buček. „S přechodem na další etapu bude provoz po mostě veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací,“ naznačil, s čím je třeba počítat zhruba po měsíci (či možná po o něco delší době; původně se hovořilo dokonce o zhruba dvou měsících). Po celou dobu prací, jež by měly trvat konce listopadu, nicméně zůstane provoz zachován.

Celková oprava tohoto mostu o 14 polích si vyžádá 96,68 milionu korun bez DPH. Zajistí ji sdružení Metrostav a.s. a BES s.r.o., vybrané z celkem čtyř nabídek uchazečů o zakázku. „Mostní svršek je již v nevyhovujícím stavu a izolace je na konci životnosti, což místy způsobuje protékání vody na krajní nosníky a stativa pilířů,“ konstatoval Buček. Stékající voda způsobuje degradaci betonu, obnažená výztuž reziví. Viditelně narušený je zejména beton levé římsy. Zahajovaná oprava má přispět k prodloužení životnosti mostu, a to minimálně o 25 let. Vedle oprav a výměny konstrukčních částí dostane most nová svodidla, zábradlí a ochrannou stěnu z transparentního plexiskla.

Na silnici I/35 chystá ŘSD také další stavbu, a to v Kosmonosích. Už brzy, zřejmě po začátku července, se má začít opravovat vozovka obou jízdních pásů mezi 13. bránou automobilky Škoda Auto a třídou Václava Klimenta – včetně povrchu obou kruhových objezdů; okružní křižovatka pod Loretou bude dokonce přestavěna. Zhotovitele stavby už má investor vybraného. „Práce bude realizovat společnost COLAS CZ za 25,59 milionu korun, která ze tří uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku s dobou uvedení stavby do provozu za 75 kalendářních dnů,“ uvedl Buček.