Když vaše oko spočine na soše, ze které nemůžete odtrhnout oči, je jasné, že socha je něčím výjimečná, originální, krásná. Zahradu v okolí  Kliniky Dr. Pírka takové sochy zdobí.  Sochy z kamene, které tam již nějakou dobu umístěny jsou, a teď nově zde najdete i sochy kovové. Květen 2013 totiž patřil v Mladé Boleslavi, přesněji v prostorách Střední průmyslové školy, po dobu pěti dnů Sochařskému sympoziu, a sochy, které na něm autoři z několika zemí vytvořili, byly slavnostně odhaleny právě v okolí Kliniky.

„Klinika Dr. Pírka poskytla sympoziu část zahrady pro instalaci soch, a tím se podařilo vytvořit v prostorách Kliniky unikátní galerii pod širým nebem, jež nabízí srovnání sochařských prací umělců z celého světa, jak při práci s kamenem, tak kovem," řekl Boleslavskému deníku k instalaci soch v zahradě Kliniky její ředitel Stanislav Najman. Nové kovové sochy vytvořili umělci z Čech – David Szalay, Anglie – Felicity Jones, Francie – Gvy Gendrot, Holandska – Joshua Penning a Německa – Martin Konietschke.

„Zatímco ale sochy čtyř prvních autorů skončily skutečně na části zahrady Kliniky Dr. Pírka, poslední autor –  Martin Konietschke – se neomezil na předem dané parametry, a jeho socha tak měří kolem čtyř metrů, na šířku má o polovinu méně," nezapomněl zmínit při slavnostním odhalování vedoucí infocentra v Mladé Boleslavi Gérard Keijsper, v jehož havě projekt sympozia vznikl.

Nicméně, jak jsme se záhy dozvěděli,  obrovská socha od autora z Německa by měla v budoucnu ozdobit zahradu Kliniky také. Musí se ale najít vhodné a hlavně bezpečné řešení ukotvení sochy. Cílem  hlavního organizátora sympózia bylo vytvořit uměleckou galerii ve veřejném prostoru města. Jeho snahou je také zviditelnit naučnou Metalovou stezku, která návštěvníky města vede po zajímavých místech Mladé Boleslavi.

Po instalaci soch v místech Kliniky Dr. Pírka, jež vznikly z projektu Kámen a lidé –  galerie pískovcových soch, vzniká celkově v prostorách Kliniky jedinečný prostor, který nabízí originální díla z celého světa, a to skutečně pod širým nebem. Slavnostní odhalení se konalo  za účasti ředitele kliniky Stanislava Najmana, náměstků primátora Jiřího Boušky a Daniela Marka, a dalších hostů.