Primátor ovšem vstoupil na velmi horkou půdu. Mohly by být ohroženy už tak poměrně křehké vztahy vedení města a automobilky Škoda? Po prvotní relativně mírné reakci následuje ostrý krok: dopis pro primátora přímo z vedení Škodovky.

Ta zpočátku vydala prohlášení, v němž se od kriminality ve městě prakticky distancuje a poukazuje na to, že bezpečnost ve městě podporuje i formou finanční pomoci. „Podíl cizinců mezi našimi zaměstnanci je na úrovni zhruba 10 procent a jedná se téměř jen o občany EU. Podle našich informací se protiprávní jednání našich zaměstnanců prakticky netýká,“ uvedl vedoucí komunikace Škoda Auto Tomáš Kotera.

Diskuze kolem ožehavého tématu ale neutichá. „Je mi jedno, jestli Škodovka potřebuje vyrobit víc aut nebo ne. Zisky má velké, takže je není nutné násobit, pokud to bude znamenat zničení města,“ prohlásil nejprve na sociálních sítích primátor. Ostřejší rétoriku posléze poněkud zmírnil, automobilku dokonce pochválil za spolupráci a podporu městské policie. „Kriminalita není úplně problém Škodovky, ta se snaží ve spolupráci s námi problémy řešit. A já jí za to děkuji. Podporuje městskou policii, poskytla městu 8 milionu na obnovu a modernizaci kamerového systému. Snaží se spolupracovat i v rámci toho, že stanovuje některá pravidla pro agentury dovážející zahraniční dělníky,“ prohlásil s tím, že problémem jsou hlavně bezzubé zákony, které zahraniční dělníky neumožňují řádně trestat v případě, že spáchají trestný čin.

„Automobilka je pro nás samozřejmě důležitý partner a nedílná součást našeho města, velmi si firmy Škoda Auto i jejího aktivního přístupu k tomu, jak působí na své okolí, vážíme. Je to firma, která zaměstnává velkou část obyvatel Mladé Boleslavi, přináší jistotu a ekonomickou stabilitu. Díky výboru pro vzájemnou spolupráci mezi městem, automobilkou a okresní hospodářskou komorou se nám daří společně budovat celou řadu věcí, které zlepší život obyvatelům Mladé Boleslavi,“ uvedl mladoboleslavský primátor dále.

Nwelatiho pozice je nelehká. Škoda Auto sice poskytuje práci, významně přispívá na nejrůznější řadu důležitých investic města, sponzoruje kulturní akce, aktuálně se chce podílet na revitalizaci zanedbaného podhradí a v řadě ohledů je její vliv pozitivní. Zároveň ale její přítomnost znamená i citelná negativa – extrémní nárůst dopravní zátěže, neporazitelnou konkurenci pro jakéhokoliv jiného zaměstnavatele a tedy v podstatě podřízení města jedinému průmyslovému odvětví. A samozřejmě i nárůst zahraničních dělníků, které do města dopravují agentury na Škodu napojené, ačkoliv automobilka ve svých prohlášeních vytrvale bere na vědomí zaměstnance pouze kmenové. První muž města se tak musí vypořádat s řadou konfliktních tlaků z obou stran.

Škodovka ale rozhodně na prvotní primátorův výrok, který koluje internetem, ani na jeho volební billboard, slibující „Nulovou toleranci cizincům,“ nezapomněla. Bezprostřední reakcí na něj je dopis adresovaný na radnici, pod nímž je podepsaný člen představenstva automobilky Bohdan Wojnar.

Hovoří se v něm mimo jiné o tom, že Raduan Nwelati ve své kampani zneužívá jméno firmy Škoda. „V souladu s etickým kodexem Škoda Auto je pro nás klíčovou hodnotou rovnost šancí a rovné zacházení. Zásadně odmítáme jakoukoli formu diskriminace na základě etnické či národností příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálních důvodů či ostatních znaků,“ ohrazuje se vedení Škodovky.

Nicméně primátor tvrdí, že na žádném ze svých předvolebních materiálů nikoho nejmenuje a rozhodně tím neútočí na firmu Škoda. „Není ale pochyb o tom, že kriminalita ve městě automobilů je do velké míry spjatá i s významným nárůstem počtu zahraničních dělníků, kteří do Mladé Boleslavi směřují především díky pracovním agenturám. Já v žádném případě nemám nic proti slušným cizincům, kteří k nám přijedou za prací a chovají se podle našich zákonů. Ale chci mít k dispozici možnost vypořádat se s těmi, kteří naše normy a pravidla porušují, ničí naše město a ohrožují jeho obyvatele,“ vysvětlil Raduan Nwelati.

Mohlo by se zdát, že jeho prohlášení opět poněkud zvýšilo napětí mezi Škodovkou a městem, které před několika lety vyvolalo prudké zvýšení daně z nemovitosti. Tehdy to vypadalo na otevřenou válku, daňové zatížení v řádu stovek milionů se totiž dotklo především automobilky, a teprve nedávno se podařilo vzájemné vztahy obnovit. Vznikl i zmíněný výbor pro spolupráci mezi městem a Škoda Auto, jehož fungování si dosud všechny zúčastněné strany pochvalovaly a nutno podotknout, že město z něj profitovalo.

Nyní se ukáže, do jaké míry budou rozpory kvůli předvolebním heslům závažné. Robin Povšík, předseda Výboru pro spolupráci se Škoda Auto, se ale nedomnívá, že by nějak ohrozily třeba investice, kterými Škoda Auto hodlá městu přispět. „Myslím, že výroky pana primátora nemohou vzájemné vztahy nijak ochladit. Komunikace mezi městem a Škodovkou jde v naprosté většině případů mimo něj, sám primátor byl na jednání s šéfem Škodovky, panem Bernhardem Maierem, pro formu pozván asi dvakrát,“ vysvětlil svůj postoj Robin Povšík s tím, že veškerou agendu, témata a projekty připravuje Výbor zastupitelstva, který je tvořen lidmi z celého politického spektra, kteří postupují ve shodě. „Rozhodující je tedy právě výbor, nikoliv pan primátor, který, a to Škodovka jistě pochopila, se snaží kritické situace ve městě využít k získání politické pozice v Senátu,“ dodal Povšík.