Jak se zdá, díky ochráncům přírody ohrožený hořeček nahořklý alespoň z Mladoboleslavska nezmizí. Už měl ale namále. Jenže, na jaře ho objevili ochránci z ČSOP Klenice na jedné z luk a rozhodli se lokalitu asanovat. A nyní, po více než půl roce, záchranná akce nese první ovoce.

„Na jaře jsme zde našli pouho-pouhé tři uschlé stvoly hořečku nahořklého, v minulém týdnu jsme jich tam spočítali dohromady 168. To je neuvěřitelné," netajila se radostí Milada Vrbová, zástupkyně ČSOP Klenice.

„Je to naprostá nádhera. Tento týden je pojedeme označit a ořezat okolo nich rozrůstající jehlici trnitou," vysvětlila nejbližší kroky. Na asanované louce vyrostlo sto jedna hořečků, na louce o kousek dál u lesa pak zbylých šedesát sedm.

Plochu asanují

Ochránci mají v plánu celou plochu asanovat. Problém ale je, že majitelem pozemku je soukromá firma. „Už jsme se ale spojili s polesným, který má tuto lokalitu na starosti a zhruba za týden se sejdeme a probereme možnosti dalšího rozšíření plochy hořečku," nastínila Milada Vrbová. Firma už na jaře slíbila, že na vlastní náklady odstraní zasázené třináctileté smrky a pomůže ochráncům z ČSOP Klenice i s managementem.

Do záchrany ohroženého hořečku ochránci zapojí také Základní školu v Dolním Bousově, kde funguje oddíl Mladých ochránců přírody. „Žáci nám pomohou s monitorováním a následným managementem. Chceme pro ně vyrobit a vytisknout leták o hořečkách, pracovní listy a dáme jim také omalovánky s obrázky zajímavých druhů rostlin, které v této lokalitě kvetou," poznamenala Milada Vrbová.

Zbylo 41 míst s hořečky

Neméně zajímavé také je, že míst, kde kdysi dávno hořečky nahořklé rostly, rapidně ubývá. Z původních čtyř set lokalit jich dodnes zbylo pouze jednačtyřicet. Na některých místech se ale počty ohrožené byliny počítají jen na jednotlivé kusy.

„To, že se zde podařilo obnovit původní populaci hořečků, považujeme téměř za zázrak. V této lokalitě rostlo v letech 1999 až 2005 celkem 87 až 350 kvetoucích rostlin, a to především v okrajích úvozové cesty, kolem které byla obhospodařovaná pole. Před třinácti lety ale byla pole vyjmuta ze zemědělského fondu, cesta rozorána a lesníci zde zasadili smrkový les," dodala Milada Vrbová k osudu hořečků. Do roku 2005 byla tato bylina často zaznamenávána pod smrkovou výsadbou, následně ale vymizela a byla považována za vyhynulou.

Tomu se ale naštěstí podařilo zabránit a ČSOP Klenice se teď bude snažit na opak o jejich rozšíření.