Jde o ptáka s typickou chocholkou v černobílé barvě, podle které dostal i jméno. Těžko by se tak svědkové jeho výskytu v regionu mýlili. Českému svazu ochránců přírody (ČSOP) Klenice hlásili zahlédnutí dudka chocholatého už krátce po výzvě, aby se ozvali, pokud ho spatří.

„Díky pozorovatelům víme, že se v letošním roce vyskytoval na přibližně čtrnácti místech Mladoboleslavska,“ poznamenala předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová a připomněla, že tento krásný ptačí druh hnízdil dříve v Česku běžně, v padesátých až šedesátých letech minulého století ale téměř vymizel. V prvních letech třetího tisíciletí se na našem území vyskytovalo sedmdesát až sto čtyřicet párů. V současné době dudek hnízdí v Česku jen ojediněle, zejména v nížinách a pahorkatinách, častěji na jižní Moravě.

„Pokud ho znovu uvidíte v naší krajině, dejte nám prosím vědět. V této době by to už znamenalo, že zde tento vzácný druh zahnízdil a z toho bychom měli velkou radost. Hnízdění dudka se za poslední desetiletí na Mladoboleslavsku zatím nepodařilo s jistotou potvrdit,“ dodala Vrbová.

Dudek je na hlavě, krku a těle hnědě rezavý, křídla a ocas má černobíle pruhované, stejně jako špičky korunky, kterou dokáže roztáhnout do vějíře. Zahnutý zobák má nápadně dlouhý.