Tak Frintová shrnula výsledek jednání mezi kolegy v rámci STAN, k němuž se přímo v Mnichově Hradišti sešli středočeská hejtmanka Petra Pecková, její liberecký kolega Martin Půta a starosta Turnova Tomáše Hocke; ti všichni přijali pozvání místního starosty Ondřeje Lochmana.

„Cílem jednání bylo představit výstupy prověřovací analýzy a témata vzájemné spolupráce,“ uvedla Frintová. S tím, že ze setkání vzešla dohoda týkající se spolupráce pro Mnichovohradišťsko a Turnovsko – nicméně bez toho, že by se mělo pomýšlet na „stěhování“ Mnichova Hradiště: to má i nadále zůstat ve Středočeském kraji. „Úsilí vynaložené na územní změnu by v současné době neodpovídalo přínosům; navíc otázka, kterou zastupitelé v Mnichově Hradišti otevřeli na podzim loňského roku, už není na pořadu dne,“ konstatovala ve středu Frintová. Územní změna by prý nebyla ani jednoduchá, ani rychlá.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) zavítala do Mnichova Hradiště.
Prospěly by Mnichovu Hradišti úřední vazby na Liberecký kraj?

Jednání v Mnichově Hradišti se uskutečnilo již v minulém týdnu. Tedy se o něm účastníci zmiňovali na sociálních sítích. Pecková na facebooku v souvislosti se svou návštěvou psala o nebezpečné křižovatce, kterou má nahradit kruhový objezd, o návštěvě očkovacího centra s poděkováním jeho týmu i o nahlédnutí do zrekonstruovaných sklepů pod náměstím. O možné změně územně správního členění se po své návštěvě nezmínila. Naopak oba starostové na toto téma kladli absolutní důraz, upozorňujíce na výhody, které by to občanům mohlo přinést v kontaktu s úřady státní správy. Hostitel Lochman dále v souvislosti s tématy jednání zmínil spolupráci v cestovním ruchu se zaměřením na region Českého ráje a dopravu: jak regionální, tak dálkovou na železniční trati Liberec–Praha, stejně jako „alternativní“ na cyklotrase Greenway Jizera.

Ve středu hejtmanka uvedla, že pokud se v minulosti lidé na Mnichovohradišťsku mohli cítit odstrkovaní, do budoucna může slíbit, že to tak nebude. „Jsme největší kraj v republice a je možné, že některé okresy a obce našeho regionu mohly být v minulosti předchozími vedeními Středočeského kraje opomíjeny. Chci ale pana starostu i obyvatele města ubezpečit, že věnuji pozornost všem našim okresům i obcím,“ konstatovala. Hovoří o plánech na úzkou spolupráci mezi Mnichovým Hradištěm a Turnovem – stejně jako mezi oběma kraji. „Věřím, že to povede k lepším službám pro občany v tomto území, které spojuje nejen Český ráj, ale třeba i společná myšlenka rychlého železničního spojení do Prahy,“ poznamenala. S nadějí, že Mnichovo Hradiště „se už nebude cítit odstrkované a přehlížené“.

Čtyři desítky syslů z Radouče posílí kolonie v Kolíně a Loděnicích.
Čtyřicet syslů z Radouče se vydalo šířit dobré jméno kolonie do světa

Před týdnem nicméně starostové hovořili o zvažované změně s tím, že by lidem měla přiblížit státní správu. Do Liberce je to opravdu poměrně blízko – a regiony mají i hodně společného; včetně historických souvislostí. Ještě v padesátých letech minulého století tehdejší okres Mnichovo Hradiště k Liberecku skutečně patřil.

Slova o chystané spolupráci začínají dostávat konkrétní podobu. Hejtman Libereckého kraje Půta plánuje: „Rádi bychom společně postupovali při modernizaci a zrychlení železničního spojení mezi Libercem a Prahou nebo na projektu cyklotrasy Greenway Jizera.“ Pecková doplňuje: „Dalším společným tématem je srovnání tarifů veřejné dopravy tak, aby se Mnichovo Hradiště, Turnov a Mladá Boleslav překrývaly.“ V plánu jsou prý i užší spolupráce mezi městy Turnov a Mnichovo Hradiště či jednotné kroky turistické propagace a péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj.

Ohlasy představitelů radnic
- Tomáš Hocke, starosta Turnova: Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov přímo sousedí s Mnichovým Hradištěm. My bychom případným spojením mohli uvažovat třeba o vytvoření nového okresu – okresu Turnov. Chápu, že to nyní není na stole, ale s kolegou starostou se budeme snažit zajistit dostupnost co nejlepší služby pro naše občany.
- Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště: Jsem rád, že jsme se všichni potkali a mohli si o možnosti územní změny promluvit. I přesto, že to není jednoduchá cesta a možná do cíle ani nikdy nedojdeme, samotná naše iniciativa a snaha o větší propojení a posílení spolupráce není rozhodně marná. Začali jsme, a to je hlavní. Každý půlrok se budeme pravidelně potkávat a plánovat, jak a kam se společně ubírat. Už to, že dorazili oba hejtmani – a že současná paní hejtmanka byla v Hradišti už dvakrát, co je ve funkci – je příjemná změna v zájmu o náš region.