Potvrdil to ředitel městské policie Tomáš Kypta. „Za asistence strážníků se na žádost odboru dopravy a silničního hospodářství, jakožto vlastníka a správce místních komunikací, odtahovala k okamžité likvidaci dvě dlouhodobě odstavená vozidla,“ uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta.

Automobily nebyly odtaženy bez předchozího upozornění. Podle Kypty byli majitelé dostatečně dopředu upozorněni, nebrali na to však ohled a auta nechávali dál stát v ulicích. „Auta byla opravdu předtím strážníky zaregistrována, vylepena upozorněním pro majitele na jejich odstranění z veřejného prostranství a oznámena k dalším legislativním úkonům na odbor,“ dodal ředitel.

Po provedení veškerých zákonných úkonů a uběhnutí lhůty tak došlo na odtažení vozů. A to na náklady vlastníka.