Pomáhají třeba v nemocniční prádelně, v domovech pro seniory, v azylovém domě, a nebo uklízejí silnice a chodníky, ať už přímo ve městě automobilů, nebo v dalších obcích v rámci okresu.Práce odsouzených k alternativnímu trestu, jímž je mimo jiné i výkon obecně prospěšných prací, díky prezidentské amnestii citelně chyběla na řadě míst.

Jana Horáková, vedoucí boleslavské pobočky Probační a mediační služby, která má na starosti nejen takto odsouzené, prozradila, že přestože na počátku roku jim nezbyl jediný klient z této skupiny, osm měsíců po amnestii se situace vrací do starých kolejí.

„V tuhle chvíli jsme téměř na stejných číslech jako vloni. Znamená to, že naši klienti trestnou činnost páchají dál," uvedla Jana Horáková.

Podle ní se může zdejší Probační a mediační služba pochlubit mimo jiné tím, že na obecně prospěšné práce tu odsouzení nejenže nečekají, ale mají dokonce ten luxus, že si do jisté míry mohou vybrat, kde budou jejich schopnosti během odpracování trestu nejvíce platné.

Propuštěni byli i všichni domácí vězni, ale i těch opět přibývá. Reportáž o tomto tématu přinesme v pátek!