„Čtyřčlenné rodině se dvěma malými dětmi nemůže čtrnáctidenní svoz odpadu stačit, to by se v těch odpadcích utopila," zaznělo v jednom městě při projednávání výše poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2015. Zda tomu tak skutečně je, je pro každého téma k zamyšlení. Otázkou je, jak vysoké poplatky v městech na Mladoboleslavsku zastupitelé schválili?

Nejzajímavější situace nastala jednoznačně v Dobrovici. Společnost Tereos TTD, které patří cukrovar a lihovar, se rozhodla kompenzovat místní těžkosti způsobené provozem svého zařízení právě v otázce odpadů. Se svým záměrem seznámilo vedení společnosti zástupce města už na konci listopadu.

„Chtěli jsme přijít s nápadem, který se pozitivně dot- kne všech obyvatel Dobrovice. Proto jsme se rozhodli přispět na poplatky za svoz odpadů, protože ty musí platit všichni bez rozdílu," vysvětlil předseda představenstva Tereos TTD Oldřich Reinbergr.

Společnost městu darovala jednorázově bezmála 687 tisíc korun, čímž zaplatila za každého občana dvě stě korun. Poplatek, který by byl jinak opět 500 korun, se tím snížil na pouhé tři stovky. Čtyřčlenná rodina tak ročně ušetří osm set. Dobrovice má letos mezi městy na Boleslavsku jednoznačně nejnižší poplatek.

V Kosmonosech, kde se poplatek za týdenní svoz vloni zvedl na 530 korun, což mělo místní motivovat k důslednějšímu třídění a ekonomičtějšímu nakládání s odpady, zůstává sazba stejná i pro letošní rok. Komu se 530 korun zdá moc, může zkusit přejít na dvoutýdenní svoz. Ten stojí stále 430 korun.

Stejně jako v Kosmonosech, i v Mnichově Hradišti, kde se bude letos platit pětistovka, obsahuje schválená vyhláška ustanovení, že při nezaplacení termínu si může město nárokovat až trojnásobek poplatku.

Benátečtí letos zaplatí opět 420 korun. Osvobozeni jsou ovšem od poplatku za svoz bio- odpadu, který zcela hradí město. Bakováci zaplatí opět 500 korun stejně jako platí už od roku 2010. Například v Bakově jsou předpokládané náklady na likvidaci odpadu přepočítané na jednoho obyvatele 814 korun. Co to znamená? Že města nakládání s odpady částečně dotují.

Mladá Boleslav si drží stejnou cenovou laťku už od roku 2007. Také letos Boleslaváci zaplatí 400 korun. Je ovšem otázkou, zda bude odpad kam vyvážet. Michalovická skládka je stále plnější a na pozemku, kde by mělo vyrůst centrum průmyslového zpracování odpadu se stále ještě ani nekoplo.

Ve srovnání s obcemi vychází města a jejich místní části stejně nebo trochu lépe. Třeba v městysu Březno byl stanoven poplatek 600 korun na osobu, v Dolním Slivně 500 korun.

Letos zůstanou výdaje za odpady na zhruba stejné úrovni jako před rokem. To však automaticky neznamená, že i za rok zůstanou stejné.

Pokud bude odpadu do budoucna více, městům a obcím náklady stoupnou a poroste pravděpodobně i poplatek. A ten může dosáhnout ze zákona i výše 1250 korun na osobu.