Připravovaná výstavba bytových domů u Koliby na Štěpánce byla hlavním tématem čtvrtečního zasedání boleslavských zastupitelů. K původně avizovanému představení projektu sice nedošlo, neboť se jednatel firmy Rezidence Štěpánka omluvil s tím, že projekt představí na příštím zasedání, přesto věci nabraly zajímavý spád.

Firma Rezidence Štěpánka zamýšlí na soukromém pozemku u Koliby postavit tři patrové bytové domy s asi sto byty. Boleslavští ochránci přírody proti developerskému záměru rozeběhli petici, kterou hned v den zahájení podpisové akce podepsalo jedenáct set lidí.

Primátor Raduan Nwelati na zasedání předložil návrh, aby zastupitelé vybavili právě Český svaz ochránců přírody Klenice právy jednat v této věci jménem města, a rovněž navrhl poskytnout jim dvě stě tisíc korun na výlohy s tím spojené. Například na personální zajištění nebo správní výdaje.

„Kladu si otázku, zda je vhodné přesunout zátěž na občanské sdružení. Pokud se rozeběhne spor, čeká nás soudní bitva," komentoval návrh zastupitel Karel Horčička.

Z reakcí přítomných ochránců přírody, kterých se na zasedání sešlo šest, bylo jasně patrné, že tyto obavy sdílejí. Jejich předsedkyně Milada Vrbová poznamenala, že ideální by byl společný tým s městem.

Primátor Nwelati oponoval, že cílem není přenést pravomoci z města na někoho jiného, nýbrž rozšířit okruh lidí, kteří mohou proti záměru výstavby oficiálně vystupovat. Rovněž dodal, že v případě, že se skutečně rozhoří soudní spor, což je reálná možnost, je samozřejmé, že soudní výlohy bude hradit město. Zastupitelé následně návrh schválili. Sedmadvaceti hlasy z osmadvaceti přítomných. Primátorovi rovněž uložili, aby prověřil soulad plánované stavby s územním plánem a jednal s investorem s cílem zabránit kácení stromů.